Nova senyalització per als camins rurals d’Amposta

    Els plafons serviran per millorar l’accés en zones on els camins conflueixen amb carreteres generals

    Els camins rurals del terme d’Amposta compten, des d’aquestes setmanes, amb nova senyalització. Des de la regidoria de Serveis Municipals, Pagesia i Medi Natural de l’Ajuntament d’Amposta s’ha desenvolupat un sistema de senyalització i orientació amb la finalitat de facilitar la circulació en els camins deltaics que conflueixen amb altres carreteres convencionals, millorant així la comoditat i seguretat dels usuaris de la via.

    D’aquesta manera, les noves senyalitzacions aportaran informació a les zones on conflueixen diverses carreteres o camins per millorar l’orientació dels conductors i uniformitzar els criteris de senyalització dels accessos. A més, amb aquestes noves senyalitzacions, «donem resposta a aquelles necessitats llargament reivindicades pels usuaris», diu el regidor de Serveis Municipals, Pagesia i Medi Natural.

    La primera fase de senyalització consta de 37 senyals que marcaran els principals camins i n’indicaran el nom d’aquests, fet que permetrà no perdre la seva històrica toponímia. Els plafons d’accés s’han fet amb l’objectiu fonamental de proporcionar un missatge entenedor i llegible, però sense perdre de vista les característiques de la carretera on s’instal·la. La senyalització vertical es d’alumini. Les característiques dels materials que s’han d’emprar als plafons, així com les dels suports, ancoratges i fonaments, compleixen amb el que determina la normativa vigent.

    Aquesta instal·lació s’ha dut a terme juntament amb el Parc Natural del Delta de l’Ebre, seguint les directrius que marca el manual tècnic de senyalitzacions d’espais naturals de la Generalitat de Catalunya.