Reus tindrà un pla d’acció d’ordenació urbanística amb perspectiva de gènere i feminista

El Pla d’Acció també identificarà 10 llocs concrets de la ciutat en els que proposarà una possible millora urbanística des de la perspectiva d’urbanisme feminista

La regidoria d’Urbanisme i Mobilitat treballa en la redacció d’un d’un Pla d’Acció per a l’ordenació urbanística des de la perspectiva de gènere i feminista. El pla aportarà una lectura i una mirada al planejament urbanístic i als projectes vinculats a la via pública des del punt de vista de gènere i feminista, i que definirà actuacions des d’aquesta perspectiva.

El Pla d’Acció determinarà, d’una banda, 10 directrius per l’ordenació urbanística de la ciutat, des de la perspectiva de gènere. Les directrius podran orientar i servir de guia a l’Ajuntament a l’hora de desenvolupar qualsevol projecte o acció vinculada a la via i espai públic, ja sigui de planejament urbanístic o d’infraestructura.

D’altra banda, el Pla d’Acció també identificarà 10 llocs concrets de la ciutat en els que proposarà una possible millora urbanística des de la perspectiva d’urbanisme feminista. Les 10 propostes de millora es podrien incloure al procés de participació ciutadana dels pressuposts participatius per executar-les.

La regidoria d’Urbanisme i Mobilitat ha publicat aquest dimarts, 14 de juliol al perfil del contractant la licitació del contracte per a l’assistència tècnica externa per a la redacció del document. El contracte té un pressupost de licitació de 9.583,20 euros IVA inclòs.

L’objectiu del document és disposar d’una mirada de que com es pot configurar la ciutat i la distribució dels diferents usos socials i econòmics per facilitar la vida quotidiana, la cohesió i la integració social; i, especialment, perquè afavoreix la sensació de seguretat i d’agradabilitat a tots els col·lectius i a tots els grups socials.

El contingut del Pla d’Acció serà el següent:

  • Diagnosis: Anàlisi actual de la situació de la ciutat des del punt de vista social, de gènere i urbanístic.
  • Directrius per a l’ordenació urbanística des de la perspectiva de gènere: Definició i desenvolupament de 10 directrius d’ordenació urbanística que serviran de guia i referència.
  • Detecció de llocs d’actuació: Identificació de 10 llocs concrets de la ciutat de Reus a millorar urbanísticament des de la perspectiva feminista.
  • Propostes de millora dels llocs d’actuació: Accions concretes a realitzar sobre les 10 zones a millorar.