Reus engega els Pressupostos Participatius 2022 amb més inversió

Augmenta el nombre de projectes abans d’activar la fase de suport i el nombre de projectes que passen a la fase de votació

L’Ajuntament de Reus engega aquest dilluns, 3 d’octubre un nou procés de participació per tal que la ciutadania puguin decidir directament en què s’invertiran 1.000.000 euros del pressupost municipal d’inversions; el que suposa un increment de les dues edicions anteriors, quan es van invertir 750.000 euros.

El procés busca la implicació de la ciutadania tant en la reflexió de les necessitats, identificació de demandes i priorització dels pressupostos; com en el seguiment de l’execució del pressupost i la rendició de comptes continuada per part del govern municipal.

En aquesta nova edició, el procés posa el focus en reforçar tres aspectes clau: el reforç en el suport a la participació presencial i online, la proximitat i reduir l’escletxa digital.

Igual que en l’edició passada, el procés de Pressupostos Participatius 2022 es divideix en dues grans fases: presentació de projectes i votació d’aquests. Els projectes que es presentin seran recollits en dues categories, «petits projectes», quan no superin els 50.000 euros i «grans projectes», quan estiguin valorats entre 50.000,01 i 150.000 euros. Els projectes presentats hauran de complir els requisits establerts a les bases per poder passar a la fase de votació.

Poden participar en el procés totes aquelles persones majors de 14 anys, empadronades a Reus, abans del 15 de setembre de 2022.

Novetats

Com a resultat de les reflexions i les avaluacions fetes per la Comissió de Seguiment i la Comissió Tècnica, del personal municipal implicat en el procés, així com de les aportacions fetes per les persones que han participat en el procés anterior i els resultats de l’enquesta a la ciutadania, la tercera edició dels Pressupostos Participatius incorpora novetats destacades:

Ampliació del període de temps de participació de la ciutadania. Tant la fase de proposta com en la de votació s’ha ampliat a una mica més d’un mes (abans 3 setmanes).
Reforç de la proximitat i participació presencial a través dels Punts d’interacció Mòbil: Els PIMS es desplaçaran a tots els barris amb un equip de dinamitzadors que informaran sobre el procés i prestaran suport per fer la participació presencial i/o telemàtica a través de tauletes.

Reforç del suport en la participació telemàtica. Es facilitarà amb el suport des tècnics municipals i una empresa especialista en el backoffice.
Increment de la campanya de difusió i informació. Entre altres accions es faran sessions informatives als Centres Cívics per donar a conèixer el procés. Seran de 18:00 a 19:00h els dies 4 d’octubre (CC Carme), 5 d’octubre (CC Migjorn), 11 d’octubre (CC Llevant), 18 d’octubre (CC Mas Abelló), 19 d’octubre (CC Ponent), 26 d’octubre (CC Mestral, de 16 a 17h).

Altres novetats, fruit de l’increment del pressupost destinat a l’edició d’enguany són:

Augmenta el nombre de projectes abans d’activar la fase de suport i el nombre de projectes que passen a la fase de votació: En cas que hi hagi més de 60 projectes finalistes (abans 50), s’activarà la fase de suports per prioritzar els 40 (abans 35)  projectes petits i 20 (abans 15) projectes grans que passaran a la fase de votació. Així, cada persona podrà donar suport a 4 projectes petits i 2 grans.
Canvia el nombre de projectes guanyadors: En la fase de votació es podrà votar un màxim de 6 projectes (4 petits i 2 grans). Fruit d’aquesta votació sorgiran els projectes guanyadors que s’executaran posteriorment que, com a mínim, seran 8 de petits i 4 de grans (abans 6 i 3, respectivament).

Etapes

Presentació de projectes
Del 3 d’octubre al 6 de novembre de 2022. Cada ciutadà i ciutadana, a títol individual, podrà presentar un projecte. Durant aquesta etapa s’organitzaran 2 tallers participatius oberts a tota la ciutadania per tal de crear de forma col·lectiva 6 projectes de ciutat de diferents àmbits (22 d’octubre, a les 10:30 al CC Migjorn,  26 d’octubre, a les 18:00 al CC Ponent). Aquests projectes que passaran directament a l’etapa de votació. Tots els projectes recollits seran agrupats en dues categories en funció del seu import: ‘Projectes Petits’, fins a 50.000 euro s; i ‘Projectes Grans’, de 50.000,01 a 150.0000 euros.

Avaluació i valoració tècnica
Del 7 al 30 de novembre de 2022. La Comissió Tècnica serà l’encarregada de comprovar que els projectes presentats reuneixin els requisits establerts a les bases del procés i rebutjar aquells projectes que no els compleixin. Tots els projectes acceptats s’hauran de classificar segons el seu cost aproximat en projectes grans (de 50.000’01 fins a 150.000€) i projectes petits (fins a 50.000€).

Recollida de suports
De l’1 al 14 de desembre de 2022. Per tal de prioritzar els principals projectes elaborats per la ciutadania, s’establirà un procés de suports per disposar dels 60 projectes finalistes: 40 ‘Projectes Petits’ i 20 Projectes Grans’. En concret, es podran donar 6 suports entre els projectes presentats: 4 suports a ‘Projectes Petits’ i 2 suports a ‘Projectes Grans’. Aquesta fase només s’activarà si hi ha més de 60 projectes finalistes. Fins ara, no s’ha activat mai.

Avaluació econòmica
Del 15 de desembre de 2022 a l’11 de gener de 2023. La Comissió Tècnica portarà a terme una valoració econòmica de tots els projectes finalistes.

Votació de projectes
Del 16 de gener al 19 de febrer de 2023. Valorats i prioritzats els projectes, la ciutadania de Reus podrà votar entre els 60 projectes finalistes per establir quins s’incorporaran al pressupost municipal. Cada participant podrà votar un màxim de 6 projectes: 4 vots a ‘Projectes Petits’ i 2 vots a ‘Projectes Grans’. Els 8 primers de la categoria ‘Projectes Petits’ i els 4 primers de la categoria ‘Projectes Grans’ seran acceptats perquè la suma dels seus imports serà igual o inferior a 1.000.000 euros. L’acceptació dels següents projectes anirà en funció del crèdit restant fins a arribar al total del pressupost assignat.

Avaluació del procés
Del 6 al 19 de març de 2023. Un dels objectius de qualsevol experiència participativa és poder recollir elements que ajudin a millorar-la. Per aquest motiu totes les persones al procés dels Pressupostos Participatius tindran l’oportunitat d’avaluar-lo. Les millores recollides es tindran en compte en futurs processos.