Reus encarrega les obres del nou local de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil

L'entitat es traslladarà a un local més gran al camí de Riudoms

L’Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant la licitació del contracte d’obres de condicionament de nau al camí de Riudoms per destinar-la a la nova seu de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Reus. L’entitat ocupa actualment un local al carrer de Sant Carles i Sant Josep, al mateix barri del Carme, però amb limitacions d’espai; fet que ha motivar la cerca d’un nou local on desenvolupar les tasques amb més eficiència i comoditat. El projecte s’emmarca en el pla d’inversions municipal. El pressupost de licitació del contracte és de 235.064,32 euros i el termini d’execució de les obres és de 6 mesos.

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Reus han participat en el disseny del futur equipament, per tal que responguin a les necessitats. Així, els representants de l’entitat, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, van fer arribar als serveis tècnics d’Arquitectura un llistat de les necessitats que defineix la relació dependències, vestidors, serveis higiènics, etc. que caldrà disposar en la nova seu, que sha utilitzat com a programa de necessitats del projecte.

La nau, construïda l’any 2001, actualment està ocupada pels serveis municipals de Medi Ambient i s’utilitza com a magatzem de material necessari per a les seves tasques.

El projecte preveu construir un forjat que dividirà la nau en dues plantes: baixa i primera. Una escala comunicarà les dues plantes i també es farà la previsió d’espai per instal·lar-hi un ascensor. La planta baixa servirà de magatzem i aparcament. També s’hi construirà un vestidor adaptat amb dutxa, lavabo i inodor, i una sala annexa. A la planta primera s’hi construirà un vestidor per homes i un per a dones. També dos serveis higiènics i una sala polivalent. La resta de la planta superior quedarà diàfan, ara per ara sense ús, a l’espera de noves necessitats i assignació de pressupost. Finalment, es renovaran les instal·lacions elèctriques, de sanejament, de fontaneria, de climatització i de ventilació; i es protegirà l’edifici contra incendis.

La cessió de la seu a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Reus està recollida en en conveni signat amb l’Ajuntament, renovat l’any passat. El document regula la col·laboració dels voluntaris com un recurs de la ciutat en el desenvolupament de les funcions de protecció civil, en comunicació, coneixement i coordinació de la Guàrdia Urbana i del Serveis d’Emergències i Protecció Civil de l’Ajuntament.

L’associació de voluntaris està preparada per actuar en casos de grans esdeveniments, accidents, incendis i simulacres, i té un paper reservat en els plans d’emergència municipals.

El nou conveni signat entre l’Ajuntament i l’entitat regula la col·laboració en les activitats següents:

  • Dispositius preventius d’informació, assistència i recolzament, als cossos de seguretat, amb actuacions preventives en esdeveniments amb elevada concentració de persones que impliquin la realització d’activitats de risc.
  • Col·laboració en situacions d’emergència, preemergència o alerta, mitjançant la realització de retens de guàrdia, recolzament logístic, etc., sempre d’acord als plans d’emergència.
  • Col·laboració en actuacions de possibles emergències; redacció, revisió i actualització dels plans d’actuació municipals dels PEMS, així com simulacres dels mateixos.
  • Col·laboració en tasques de divulgació i informació a la població en matèries de protecció civil.
  • Comunicació de fets o circumstàncies que puguin suposar un risc per a les persones, els béns o el medi ambient.
  • Col·laboració en situacions d’emergències fora de Reus, amb la necessària autorització de l’Ajuntament.