Reus promou la reutilització de petits aparells electrònics

Durant 15 dies s’han recollit uns 350 kg d’aquests aparells que s’han separat entre aquells que es poden reutilitzar i donar-los una segona vida (150 kg) i aquells que no (200 kg)

L’Ajuntament de Reus ha impulsat una campanya interna de reciclatge i reutilització de petits aparells electrònics i electrodomèstics entre els treballadors de l’Ajuntament i de les empreses municipals. Durant 15 dies s’han recollit uns 350 kg d’aquests aparells que s’han separat entre aquells que es poden reutilitzar i donar-los una segona vida (150 kg) i aquells que no (200 kg).

A més durant la Fira de Medi Ambient, celebrada el passat 11 de juny, per tal de promoure la reutilització i la compra responsable, al llarg de tota la jornada es va instal·lar Reparatruck, un servei mòbil d’autoreparació on es podia aprendre a reparar petits electrodomèstics i aparells informàtics.

Ara, en el marc de la campanya ‘Reus, recicla bé’, es vol fer extensiva aquesta iniciativa a tota la ciutadania de Reus per donar a conèixer que aquest tipus d’aparells cal portar-los a les deixalleries municipals o als propis establiments on estan a la venda, segons està regulat per la normativa de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE). Els horaris i ubicacions de les deixalleries poden consultar-se a l’enllaç: https://www.reus.cat/deixalleries.

El marge de millora en la recollida selectiva dels RAEE és molt gran, ja que segons les dades de l’Agència de Residus de Catalunya, actualment reciclem només el 21% dels RAEE que consumim.

Només l’any 2021, a Catalunya es van vendre un total de més de 2,5 milions de dispositius. La generació dels Residus d’Aparells Elèctrics i electrònics (RAEE) té una tendència creixent degut als ràpids cicles d’innovació i substitució dels aparells elèctrics i electrònics.

Dades a Reus

A Reus, seguint la tendència catalana, la recollida de RAEE s’ha multiplicat per més de 3.000% des de 2010, passant de 10,6 tones al 2010 a 350 tones al 2020. Pel que fa només a dades de les deixalleries: l’any 2020 es van recollir 141,14 Tn i l’any 2021, 153,97 Tn.

“Fem extensiva a tota la ciutadania la campanya engegada a l’Ajuntament com una oportunitat per incrementar els nivells de recollida i que es puguin recuperar els seus metalls valuosos per tal de reutilitzar-los, donat que la majoria d’aquests aparells es fabriquen amb recursos naturals no renovables”, ha manifestat el regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio.

Aquests aparells incorporen habitualment substàncies perilloses per al seu funcionament (cadmi, plom, òxids de plom, mercuri, crom hexavalent, níquel, PCB, compostos bromats, CFC, HCFC, HC, cloroparafines, plata, coure, bari i antimoni) que poden ser tòxiques per a la salut i afectar al medi ambient (reduint la capa d’ozó o alimentant l’escalfament global) si, una vegada es converteixen en residus, no es gestionen i es tracten correctament. Alguns d’aquests minerals són escassos i la seva extracció compromet la salut dels treballadors i del medi natural on es troben. El seu reciclatge és una font de recursos minerals molt valuosa que cal prioritzar i integrar en l’economia circular per tal de fomentar l’estalvi de recursos, l’estalvi d’energia, el benestar de la nostra salut i la cura del medi ambient.