Olivella prohibeix el llançament de petards per la revetlla de Sant Joan

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

Olivella és un municipi amb alt risc d’incendi perquè està envoltat de massa forestal, per això, des de fa anys que està prohibit llençar coets i petards en tot el municipi. Actualment, prop del 90% de la superfície del municipi és forestal, per això cal tenir en compte el risc d’incendi forestal, especialment amb la sequera acumulada d’aquest any 2022, que fa que la situació de risc sigui molt elevada.

Per tant, s’han d’extremar les precaucions, i amb la proximitat de la revetlla de Sant Joan, l’Ajuntament d’Olivella recorda que està prohibit en tot el municipi, d’acord amb l’ordenança reguladora de la neteja de solars i parcel·les i de prevenció d’incendis forestals:

  • El llançament de coets, focs d’artifici, globus o altres artefactes que continguin foc.
  • Llençar objectes encesos.
  • Encendre foc per qualsevol tipus d’activitat.
  • Efectuar treballs forestals que generin restes vegetals, utilització de radials o maquinària similar que pugui general calor o guspires (tret d’autorització expressa del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural).

Així doncs, amb motiu de la festivitat de Sant Joan, s’habilita la plaça Catalunya per llençar petards, en cap cas coets voladors, globus i altres petards que s’enlairin, i només a menors de 16 anys acompanyats d’un adult. Es fa incidència, per tant, que s’autoritza només a llençar aquells petards admesos per a menors de 16 anys, en l’horari següent: 23 de juny: de 17:00 a 22:00 hores.

L’Ajuntament recorda que llençar coets, petards, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc quan això suposi un alt risc d’incendi forestal o desobeir l’autoritat sobre l’ordre de finalitzar l’activitat està catalogat com a infracció greu. Les sancions que es poden aplicar són:

  1. a) Infraccions lleus: fins a 600 euros.
  2. b) Infraccions greus: de 601 euros fins a 10.000 euros.
  3. c) Infraccions molt greus: de 10.001 euros fins a 100.000 euros.