El Ple de l’Ajuntament de Cambrils aprova el nou cartipàs municipal

S’han creat 12 comissions informatives i s’han nomenat les persones representants de la corporació en diferents òrgans municipals

El Ple de l’Ajuntament de Cambrils ha aprovat avui el nou cartipàs municipal, que estableix les persones portaveus dels grups municipals, les tinences d’alcaldia i membres de la Junta de Govern Local, les delegacions de competències als regidors i regidores de l’equip de govern, el nomenament de regidors i regidores de barri, la composició, atribucions i funcionament dels diferents òrgans municipals, el nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats i organitzacions externes, i les dedicacions i retribucions dels càrrecs electes.  

El Ple i la Junta de govern 

La sessió ordinària del Ple se celebrarà l’últim divendres de cada mes a les 11:30 hores. En el supòsit que aquest dia fos festiu que la sessió de Ple es faci el següent dia feiner. 

La junta de govern està formada per l’alcalde i els set tinents d’alcalde i es reunirà tots els divendres a les 9:30 hores. 

 • 1r Tinent d’Alcaldia: Enric Daza Micol 
 • 2n Tinent d’Alcaldia: Josep M. Vallés Recasens 
 • 3r Tinent d’Alcaldia: Juan Carlos Romera Gil 
 • 4rt Tinent d’Alcaldia: David Paul Chatelain Lucena 
 • 5è Tinent d’Alcaldia: Natalia Pleguezuelos Berlanga 
 • 6è Tinent d’Alcaldia: Ingrid Duch Sanz 
 • 7è Tinent d’Alcaldia: Santiago Gámez Moreno 

  Comissions informatives 

 • Hisenda 
 • Urbanisme, Activitats i Obra Pública 
 • Serveis Generals i Medi Ambient 
 • Cultura i Festes 
 • Joventut i Esports 
 • Promoció Econòmica i Participació Ciutadana 
 • Ensenyament, Igualtat i Polítiques Actives d’Ocupació 
 • Recursos Humans 
 • Benestar, Salut i Inclusió Social 
 • TIC, Govern Obert i Contractació  
 • Turisme 
 • Protecció Ciutadana 

  Els regidors i regidores de govern

 • Enric Daza Micol 
  Regidor d’Urbanisme, Activitats i Obra Pública 
   
 • Josep Maria Vallès Recasens 
  Regidor de Serveis Generals, Medi Ambient i Recursos Humans 
   
 • Juan Carlos Romera Gil 
  Regidor de Promoció Econòmica i Participació Ciutadana 
   
 • David Paul Chatelain Lucena 
  Regidor d’Hisenda i Seguretat Ciutadana 
   
 • Natalia Pleguezuelos Berlanga 
  Regidora de Joventut i Esports 
   
 • Ingrid Duch Sanz 
  Regidora d’Ensenyament, Igualtat i Polítiques Actives d’Ocupació 
   
 • Santiago Gámez Moreno 
  Regidor de Contractació i Govern Obert  
 •  
 • Yolanda Quílez 
  Regidora de Benestar, Salut i Inclusió Social  

  Regidories de barri 

 • Barri Antic – Josep M. Vallés Recasens (PSC) 
 • Barri del port – David Paul Chatelain Lucena (PP) 
 • Nou Cambrils – Josep Maria Vallés Recasens (PSC) 
 • Barri de la Parellada i Pinaret – Yolanda Quílez Castan (PSC) 
 • Eixample Platja – Enric Daza Micol (NMC) 
 • Eixample Vila – Ingrid Duch Sanz 
 • Barris de Ponent – Yolanda Burgos Vena (Cs) 
 • Vilafortuny – Joan Carlos Romera Gil (Cs) 
 • Molí de la Torre – Santiago Gámez Moreno (Cs) 
 • Barri Regueral – Natàlia Pleguezuelos (NMC)