Més de la meitat de les empreses espanyoles (54%) ha augmentat les vendes en línia l’últim any

Barcelona se situa entre les ciutats europees més interessants per a impulsar el comerç internacional durant els pròxims anys

Diners. Imatge pròpia.

La vacunació del COVID-19 avança al ritme que ho fa la confiança dels empresaris en les seves perspectives econòmiques i, més concretament, a les seves estratègies internacionals. Després del primer any del coronavirus, que va paralitzar nombrosos plans de negoci, els directius d’empreses mitjanes afronten un any de recuperació amb el focus posat especialment sobre l’obertura de mercats en altres països. Una aposta que, no obstant això, segueix obstaculitzada per diversos factors.

Segons es recull en l’últim informe Global Business Premi de la signatura de serveis professionals Grant Thornton, realitzada sobre 400 empreses mitjanes d’entre 50 i 500 empleats, el 66% dels directius reconeixen que el factor que més limita l’expansió internacional és la incertesa econòmica. Una conjuntura que, malgrat els indicis de recuperació, encara continua acusant els efectes de la pandèmia. L’escassetat de comandes (58%) i les encara excessives traves normatives (52%) són els altres grans factors que generen incertesa entre els directius nacionals per al seu salt a l’exterior.

La pandèmia ha situat l’e-commerce com una de les opcions més emprades per les empreses espanyoles per a obrir negoci més enllà del seu país d’origen. Els empresaris reconeixen que durant el COVID-19, període en el qual s’ha restringit significativament la mobilitat entre països, el comerç en línia ha crescut exponencialment, consolidant-se com una solució paral·lela a la internacionalització. En concret, durant l’últim any, més de la meitat dels directius de les empreses nacionals (54%) reconeixen que han augmentat en major o menor mesura les seves vendes de e-commerce des de l’inici de la pandèmia.

Segons Ramón Galcerán, president de GrantThornton, “aquesta correlació entre e-commerce i internacionalització té sentit ja que la digitalització ha contribuït, sobretot i paradoxalment durant la pandèmia, a trencar barreres geogràfiques en l’economia. La tecnologia es consolida cada vegada més com una bona aliada per a l’expansió de les mitjanes empreses”.

La necessitat de diversificació en un mercat local impactat per l’efecte del COVID-19 està empenyent a les companyies a enfocar els seus plans d’internacionalització més enllà d’una fórmula per a incrementar facturació. Els empresaris comencen a entendre que construir una presència en nous mercats pot beneficiar a les empreses proveint d’accés a finançament i règims fiscals favorables, a més de marcar territori per a una major expansió a la regió.

El Global Business Premi de Grant Thorntonmostra una progressiva inclinació per l’aposta internacional entre el mercat mitjà, fins i tot quan els efectes del COVID-19 encara persisteixen. La previsió és que cada vegada més empreses augmentin la seva proporció d’empleats centrats en els negocis internacionals en els pròxims 12 mesos i facin major ús de proveïdors i subcontractes internacionals. A Espanya, un 20% d’empreses consultades per Grant Thornton reconeix que augmentaran la seva xifra d’empleades centrats al mercat exterior durant l’any vinent, en línia amb el 19% de la mitjana europea, però lluny encara del 29% del global. No obstant això, la incertesa econòmica manté encara a l’expectativa a la major part del teixit empresarial nacional, ja que un 43% assegura prefereix encara mantenir com fins avui els seus equips internacionals.

Els experts apunten que, en l’avanç cap a la internacionalització, la flexibilitat operativa, pròpia de les empreses mitjanes, es configura com un clar avantatge enfront de les grans. “És possible que no tinguin els mateixos recursos financers que les grans empreses, però són capaces de veure les tendències i adaptar-se ràpidament a les oportunitats internacionals, podent pujar-se a l’ona més ràpid”, agrega Galcerán.

Tecnologia com a aliada de l’expansió internacional

Fer ús de les últimes innovacions per a estendre l’abast del pla internacional resulta també diferencial. En aquest sentit, la tecnologia emergeix com el nou gran aliat per al comerç internacional i els empresaris així ho reconeixen.

Si bé la previsió d’inversió relacionada amb la tecnologia ha baixat 9 punts en relació amb l’últim semestre de l’any anterior, en el cas d’Espanya són encara 4 de cada 10 empresaris els que reconeixen que continuaran fent un esforç per augmentar la despesa en aquesta partida en els pròxims 12 mesos. Una xifra fins i tot més alta que el 31% de la mitjana europea, encara que allunyada encara del 44% global.

Com explica Luis Pastor, Soci Director de Consultoria de Negoci i Innovació de GrantThornton, “un dels desafiaments de les signatures que volien expandir-se internacionalment fa deu anys era la transparència. La tecnologia permet veure fins al detall més petit de qualsevol activitat o procés en el món en temps real. A més, permet a les companyies exportadores monitorar, administrar i intervenir en cas que fos necessari”.

Per sectors, el subministrament d’electricitat, gas i aigua (65%), educació i serveis socials (60%), i retail (56%), registren creixements notables quant a previsió d’inversió en tecnologia respecte al primer semestre de 2020, avançant a companyies energètiques, telecomunicacions i serveis financers, que en les últimes edicions han mantingut el lideratge.

Elements clau per al creixement d’una empresa en l’exterior

Des de Grant Thornton s’aporten algunes claus principals que les companyies del middle-market espanyol han de tenir en compte quan planifiquin una correcta expansió en els mercats internacionals:

  • Donar claredat a la seva estratègia internacional. Les empreses necessiten quantificar i qualificar quin és i on està l’oportunitat de mercat, aconseguir la intel·ligència, i descompondre-ho com una cosa tangible.
  • Aprendre d’una expansió internacional prèvia. Els directius haurien de considerar la seva petjada internacional actual i assegurar-se que tant les operacions existents com les futures siguin consistents amb l’estratègia i s’alineïn amb les fortaleses i objectius de l’empresa.
  • Reduir les opcions de nous mercats potencials. Establir el seu criteri per a la presa de decisions i preparar una llista estructurada de mercats potencials que compleixin aquestes especificacions.
  • Analitzar les opcions d’entrada al mercat. Ja sigui exportar productes o serveis, desenvolupar una aliança, dur a terme una adquisició o establir operacions, és necessari pensar en tots els aspectes de l’enfocament: és imprescindible determinar la millor ruta i si aquesta s’alinea amb l’estratègia general del negoci i la seva capacitat.
  • Fer un balanç de riscos amb oportunitats. En expandir-se internacionalment, hi ha molts nous riscos a considerar, incloent problemes de compliance local, protecció o infracció de propietat intel·lectual, frau, suborns i impostos.
  • Reunir dades sobre els competidors locals i una anàlisi de les demandes del consumidor. Els directius necessiten intel·ligència comercial precisa per a comprendre completament qui ja està operant allí i obtenir informació sobre com es comporten els seus clients.
  • Entendre les opcions de finançament i triar adequadament. Les empreses han d’avaluar quin nivell d’estabilitat financera tenen com per a expandir-se a nous territoris i determinar si poden suportar noves pressions financeres. Analitzi a fons els costos del seu projecte d’expansió internacional i com el finançarà.
  • Identificar futures consideracions operacionals i de reporti. Administrar les operacions de manera remota pot ser un desafiament malgrat la gran varietat d’eines de comunicació que permeten reportar en forma regular i flexible.
  • Alinear capital humà i objectius globals de negoci. Assegurar-se de tenir accés a professionals de recursos humans en la seva organització global que puguin donar suport a la direcció en la gestió de les necessitats de talent a nivell mundial.

Barcelona, entre les ciutats més interessants per a la internacionalització

Mantenir un teixit empresarial consolidat, una aposta ferma per la recerca i innovació i disposar d’una xarxa professional tangible són algunes de les característiques que converteixen a les grans ciutats en llocs d’atracció per a la inversió internacional.

En aquest sentit, Barcelona destaca avui com un d’aquests pols d’atracció per als empresaris de tot el món. La ciutat catalana despunta actualment en els àmbits de la innovació, competitivitat i atracció de talent digital, sent la 5a ciutat europea en número de startups i la quarta en volum d’inversió estrangera del sector tecnològic.

Entre les altres grans ciutats europees millor preparades per a impulsar el comerç internacional en els pròxims anys es troben: Dublín, Manchester, Munic, Rotterdam i Viena. En la resta del món destaquen també Monterrey i Mont-real a Amèrica; Osaka, Singapur, Chennai, Shenzhen i Ciutat Ho Chi Minh a Àsia; i Johannesburg i Nairobi a Àfrica.