La Seguretat Social abona el primer pagament de l’ingrés mínim vital

El govern espanyol destina 32 milions a fer l'abonament del juny

La Seguretat Social ha abonat aquest divendres el primer pagament de l’ingrés mínim vital. La reben aquest mes de juny les llars a qui se’ls va reconèixer d’ofici la prestació, 74.119 famílies arreu de l’Estat espanyol, amb una despesa de 32 milions d’euros. Això suposa una ajuda mitjana de més de 430 euros al mes per llar. A Catalunya, reben d’ofici la prestació 6.140 famílies -4.075 a Barcelona, 1.043 a Tarragona, 730 a Girona i 377 a Lleida-. Es tracta d’aquelles famílies que ja rebien la prestació per fill a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat menor del 33%.

Pel que fa a les sol·licituds d’aquells a qui no se’ls ha reconegut d’ofici, en els primers deu dies, la Seguretat Social n’ha rebut 344.585, 48.402 a Catalunya. A Barcelona l’han demanat 35.355 llars, a Tarragona 6.357, a Girona 5.036 i a Lleida 1.654. Qui la demani en els tres primers mesos, se li concedirà amb efectes retroactius des de l’1 de juny.