El grup sanguini 0 és el que més protegeix de la Covid-19

Un treball realitzat entre donants de sang catalans evidencia la relació entre grup i risc de patir el coronavirus

El grup sanguini 0 és el que més protegeix de la covid-19, i l’A és el que menys, segons un estudi elaborat pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya, on s’evidencia la relació entre el tipus de sang i el risc de contraure el coronavirus.

Per fer aquesta recerca s’han analitzat mostres de donants de sang que han passat la covid i també la d’un grup de pacients infectats que han estat hospitalitzats i han rebut sang per al seu tractament. Els grups sanguinis, segons el treball, tenen influència no només en el risc de contagi, sinó també en l’evolució de la malaltia. Aquest és el primer estudi que analitza aquesta relació en donants de sang que han superat la infecció. Es publica el proper mes a ‘Blood Tranfusion’.

En concret, s’han avaluat prop d’un miler de donants que han passat la covid-19 i que no tenien altres malalties associades. S’han seleccionat d’entre el grup de persones que han donat plasma després de superar la malaltia. També s’han estudiat malalts als hospitals que han rebut sang en el seu tractament contra el coronavirus.

En el primer cas, es conclou que els donants de sang del grup 0 tenen un “risc significativament més baix d’infecció” que els que no són d’aquest grup. Aquest fet es pot explicar perquè les persones del grup 0 tenen més defenses -anticossos anti A i anti B- contra els antígens amb què s’expressa el virus SARS-CoV-2.

Les persones del grup A tenen anticossos contra la sang del tipus B; els del grup B tenen anticossos contra el grup A; els AB no tenen anticossos, i els del grup 0 tenen anticossos contra l’A i el B.

L’anomenada proteïna S del virus té una estructura similar a la dels grups sanguinis ABO i això fa que, quan el virus arriba a l’organisme d’una persona del grup sanguini 0, el seu cos reacciona utilitzant els anticossos que hi ha a la sang per atacar el virus, dificultant-ne la propagació a l’organisme.

A través d’un model estadístic sobre la transmissió viral s’ha fet evident aquesta relació entre el grup sanguini i el risc de contreure el virus. D’altra banda, també s’ha evidenciat que, perquè pugui funcionar el mecanisme de defensa contra la covid-19, cal tenir un sistema immune fort i una producció adequada d’anticossos. Aquests dos fets se solen donar en la població de donants de sang, atès que són persones d’una edat mitjana de 45 anys i considerats sans, sense malalties que els podrien excloure de la donació.

Entre els donants, un 42% són del grup A, i un 47% del grup O. En canvi, entre els donants infectats, les persones del grup A pugen fins al 47%, i les del grup O baixen al 41%.

En canvi, en el cas dels malalts que han estat hospitalitzats i han rebut transfusions no s’observa aquesta relació entre el grup sanguini i el risc de contraure la Covid-19. L’edat molt més avançada dels malats junt a un sistema immune afeblit fa que el risc sigui el mateix independentment del grup sanguini.

Malgrat això, el grup ABO també té influència en l’evolució clínica de la infecció, així com en el risc de mortalitat. Segons l’estudi, les persones amb el grup sanguini 0 tenen menys risc de mortalitat relacionada amb el virus.

En l’estudi s’han considerat altres factors com la hipertensió, les malalties cardiovasculars, la diabetis o l’obesitat per tal de poder predir el risc de mortalitat entre els pacients hospitalitzats..

L’estudi l’ha elaborat el Banc de Sang i Teixits, en col·laboració amb el Departament d’Estadística de la Universitat de Barcelona i els 13 hospitals on el Banc de Sang té un espai fix de donació i transfusió.