El Govern regula amb un decret el teletreball per a 40.000 dels seus empleats

Els treballadors públics podran fer un màxim de dues jornades no presencials, ampliables a tres per als administratius

Fotografia d'arxiu de Quim Torra. ACN.
El Govern ha aprovat aquest dimarts el decret que regula la modalitat de teletreball per a 40.000 membres del personal de la Generalitat. El model de teletreball de la Generalitat és un sistema mixt que combina el treball presencial i el no presencial, amb un màxim de dues jornades diàries senceres de teletreball, ampliables a tres per al personal destinat al Districte Administratiu.
El decret també estableix la possibilitat de teletreballar de forma ocasional en tres supòsits: completar la jornada en modalitat de teletreball quan per raó d’un servei fora del centre habitual el desplaçament resulti ineficient; per encàrrecs específics i concrets derivats de necessitats del servei; o en situacions d’emergència i episodis de contaminació.

Adhesió voluntària i avaluació periòdica

“L’adhesió a la modalitat de teletreball es farà voluntàriament, a sol·licitud dels treballadors i treballadores, per a un període màxim d’un any prorrogable”, ha precisat la directora general d’Administració Digital, Ester Manzano, que també ha assenyalat que el teletreball estarà subjecte a una avaluació periòdica per part de la persona supervisora per determinar el compliment dels objectius.

De fet, es crearà una Comissió d’Avaluació del Teletreball a l’Administració de la Generalitat, que serà l’òrgan tècnic de seguiment i avaluació dels resultats de la modalitat de teletreball.

El teletreball serà aplicable per al personal de la Generalitat i els seus organismes autònoms, amb excepció del personal docent, el personal estatutari dels serveis de salut i dels cossos penitenciaris, bombers, mossos d’esquadra i agents rurals, els quals es regeixen per normes, pactes o acords específics. També estaran exclosos els llocs de treball d’atenció directa al públic i els llocs que comportin la prestació de serveis presencials. Així, l’àmbit d’aplicació d’aquest decret abastarà més de 40.000 persones.

Superar la cultura de la presencialitat i formació a l’EAPC

El decret també inclou una referència a la regulació dels espais de cotreball de l’Administració de la Generalitat a través d’Acord de Govern. Aquests espais, a més de facilitar l’apropament de les seus de treball al domicili dels treballadors, han de permetre el foment de la interrelació entre empleats públics i la generació de dinàmiques de treball col·laboratiu.

“L’objectiu és avançar en l’orientació del treball als resultats, i, alhora, superar la cultura de la presencialitat i fomentar la confiança, la iniciativa i l’autonomia dels empleats públics”, ha enumerat Manzano.

“El teletreball esdevé també una forma de captació i retenció del talent a l’organització, perquè permet una major flexibilitat en l’organització del temps de treball amb efectes positius en la productivitat i la implicació del personal”, ha valorat la directora general d’Administració Digital. Un teletreball que, a més, contribueix a desenvolupar un model de mobilitat sostenible, amb reducció del nombre de desplaçaments i estalvi del consum energètic.

En paral·lel, les persones que prestin serveis en la modalitat de teletreball rebran formació específica a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) en matèria de ciberseguretat, protecció de dades, prevenció de riscos laborals i seguiment per objectius.

Un camí engegat abans de la covid-19

El model de teletreball de la Generalitat es construeix sobre la base de les experiències i els resultats obtinguts amb els dos plans pilots de teletreball impulsats durant el període 2008 a 2010 per la Secretaria d’Administració i Funció Pública.

Cal tenir en compte que el teletreball ja és operatiu a l’Administració de la Generalitat com a mesura específica en casos de reincorporació progressiva per motius de malalties oncològiques o d’especial gravetat. I al mes de febrer del 2019, el Govern ja va habilitar -de manera pionera- el teletreball per al personal adscrit a les dependències del nou Districte Administratiu.