El govern espanyol elimina el terme “disminuït”

La modificació "integral" de l'article 49 sobre persones amb discapacitat canvia el llenguatge, estructura i contingut

El govern espanyol ha aprovat la reforma de la Constitució que elimina el terme “disminuït físic, sensorial i psíquic”.

El Consell de Ministres d’aquest dimarts ha aprovat l’avantprojecte que modifica l’article 49 de la Carta Magna per “dotar de major protecció als drets de persones amb discapacitat”.

La reforma modifica “íntegrament” l’article tant pel que fa al llenguatge emprat, com l’estructura i contingut.

El nou redactat inclou expressament la participació activa de les organitzacions representatives en l’adopció de les polítiques públiques que afectin el col·lectiu i al·ludeix expressament a les necessitats de dones i nenes amb discapacitat.