Disminueixen les denúncies per violència de gènere a Catalunya

11,2 dones per cada 10.000 habitants pateixen violència de gènere

Violència de gènere. Font: Imatge pròpia

El segon trimestre d’aquest 2020 es van presentar 4.469 denúncies per violència de gènere a Catalunya, segons dades del Consell General del Poder Judicial.

Això suposa un 6,5% menys que les 4.783 registrades durant el primer trimestre. Al conjunt de l’Estat hi van haver 34.576 denúncies i Andalusia va ser el territori que en va concentrar més amb 6.907.

Catalunya ocupa el quart lloc, després d’Andalusia, Madrid i el País Valencià. A més, es van rebre 4.432 dones víctimes de violència de gènere i en 499 casos es van acollir a la dispensa de l’obligació de declarar contra el seu agressor, un 11,3% del total.

La ràtio de dones víctimes per cada 10.000 dones a Catalunya va ser d’11,2%, per sota del 13,8% de mitjana estatal.

A l’Estat es van reportar 33.338 víctimes i 3.160 es van acollir a la dispensa de l’obligació de declarar contra el seu agressor. Aquestes suposen el 9,5% del total.

D’altra banda, a Catalunya es van incoar 1.069 ordres i mesures de protecció, de les quals quatre no van ser admeses, 522 adoptades (49%) i 543 denegades (51%). Al conjunt de l’Estat, es van incoar 8.249 mesures, de les quals 50 no van ser admeses (1%), 5.838 es van adoptar (71%) i 2.361 es van denegar (29%).