Vielha e Mijaran realitza treballs de neteja i manteniment dels camins de muntanya

Durant aquesta primavera, l’Ajuntament de Vielha e Mijaran ha realitzat un ampli conjunt d’actuacions de millora en el manteniment i neteja de diversos camins rurals al costat dels pobles del municipi.

En aquest sentit, el consistori ha dut a terme tasques en els camins veïnals dels pobles de Vielha, Casau, Gausac, Vilac i Casarilh, en un projecte valorat en 53.418,77 €, a demanda de les Entitats Municipals Descentralitzades. Molts d’aquests camins avui dia serveixen per a accedir a finques en els terrenys rústics amb ús agrari o lúdic, i que els veïns i visitants usen com a rutes per als vianants en activitats esportives. La intervenció s’ha fet amb l’objectiu d’homogeneïtzar tots els camins dels nuclis del municipi, tant a nivell d’infraestructures com materials d’acabats, recuperant-los per als usos actuals.


A Vielha, s’ha actuat en els camins de Sarrahèra, des Horques, Naviàs, Lejau i Riu Nere. Allà s’han netejat els paviments, esbrossant la vegetació, per a recuperar la traça dels camins. S’han eliminat les pedres dels camins, s’han format canalitzacions d’aigua d’escolament per a evitar l’erosió del paviment, s’ha excavat la terra per a buscar la cota prevista de l’esplanada i s’ha perfilat la base del paviment acabat.


A Casau, s’ha actuat en els camins Ressec, Marrecs, Cap de Carrèr i des de Peret amb l’objectiu final de poder realitzar la seva urbanització integral. Per a això, s’ha netejat el paviment, portant la ruïna a l’abocador autoritzat, s’ha excavat la terra per a buscar la cota prevista de l’esplanada, portant la terra a l’abocador autoritzat i s’ha perfilat la base del paviment d’acabat.


A Gausac, s’ha intervingut en el camí rural d’accés a la zona de Sovila. En aquesta zona, es troben murs de maçoneria seca al llarg del camí per a contenir les terres. La falta d’ús dels prats d’aquesta àrea va comportar la falta de manteniment dels murs, suposant que diversos trams s’han desfet parcialment. Per tant, s’han consolidat els murs per a evitar que s’enfonsin els camins i s’ha netejat i esbrossat el terreny.


A Vilac, s’ha actuat en el camí que porta a Betlan. S’ha netejat i esbrossat, s’ha excavat la terra i s’ha perfilat la base per paviment d’acabat.


I, a Casarilh, s’ha intervingut en el camí disseminat. S’ha anivellat la terra i s’ha compactat l’esplanada. I també s’han consolidat els murs de pedra que suporten els talussos de terra, amb la reposició de pedres caigudes i l’aplicació de morter de ciment.


“El projecte de millora dels camins rurals del municipi era una actuació bastant necessària, perquè havíem d’adaptar-los i deixar-los en bones condicions. Són camins que tradicionalment s’havien usat per la pagesia i, que ara, s’usen com a pas per a zones de muntanya i activitats esportives”, comenta el regidor de medi natural i paisatge, Jacint Cuny. I afegeix que “molts d’ells necessitaven una actuació urgent per l’estat deficient que presentaven i, d’aquesta manera, els recuperem per als nous usos que se’ls pugui donar”.