El Pallars Jussà treballa en un marc que reguli els usos dels parcs fotovoltaics

La Generalitat ha informat favorablement sobre l'estudi de 13 parcs solars amb un total de 630 hectàrees

Consell d'Alcaldes del Pallars Jussà. ACN

En el Consell d’Alcaldes del Pallars Jussà està treballant en un document que permeti als ajuntaments de la comarca regular la implantació dels parcs fotovoltaics. Aquests treballs han estat encarregats per l’Associació Geoparc en coordinació amb els serveis tècnics del Consell Comarcal que també han analitzat la normativa urbanística, els tràmits, terminis i documentacions a elaborar.

Tot plegat s’ha de concretar en un estudi que es preveu tenir acabat durant el mes de juliol. La Ponència d’Energies Renovables de la Generalitat ha informat favorablement sobre l’estudi de viabilitat per a la implantació de 13 dels 18 parcs solars, presentats fins ara. Ara mateix, aquestes ja representarien unes 630 hectàrees al Pallars Jussà.

La proposta, que els ajuntaments que la comparteixin hauran d’incloure en el seu Planejament General, tindrà en compte la normativa vigent i inclourà aspectes com els tipus de sòls, les pendents, la incidència solar, la seva visibilitat des dels nuclis de població i elements singulars, georutes o punts d’interès turístic, entre altres.

A més a més, el Consell d’Alcaldes ha informat sobre el període a partir del qual els ajuntaments deixen de tenir capacitat d’intervenció efectiva sobre les sol·licituds d’autorització dels Parcs, que es calcula entre els 6-7 mesos des del moment en què el promotor sol·licita autorització al departament d’Empresa.

Així doncs, en la part inicial d’aquest interval de temps, els ajuntaments hauran de decidir si adopten la proposta impulsada per l’Ajuntament de Tremp adaptant-ne els models d’acord per aprovar-los abans no s’esgoti aquest període, de manera que tinguin marge per iniciar la modificació del planejament urbanístic en sòl rústic i procedir a la suspensió de llicències per un període de 2 anys, en ambdós casos, només amb relació als usos dels parcs fotovoltaics.

Si els ajuntaments prenen aquest determini, i en coordinació tècnica amb el Consell Comarcal, hauran d’incorporar cadascun les propostes de l’estudi i fer els tràmits de modificació de planejament per incorporar la regulació dels usos per la instal·lació de Parcs Fotovoltaics.