Vila-seca convoca 37 places amb diversa oferta professional per al segon Pla d’Ocupació Municipal d’aquest any 2020

Fins el proper 4 de novembre es poden presentar les sol·licituds

Des d’aquesta setmana es poden presentar ja al Registre General o a la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca, les sol·licituds per a la selecció de les persones treballadores que formaran part del segon Pla d’Ocupació Municipal de Vila-seca d’aquest any 2020. En aquesta convocatòria són 37 places però en finalitzar l’any seran tres plans d’ocupació que
acabaran oferint feina a unes 90 persones del municipi de Vila-seca.

Las relació dels llocs de treball de la convocatòria és la següent:

– 15 Peó/na de serveis generals
– 2 Encarregat/da
– 5 Auxiliar serveis
– 2 Prospector/a habitatges
– 6 Agent cívic/a
– 1 Auxiliar de digitalització i suport a entorns digitals
– 2 Tècnic/a suport promoció i foment a l’ocupació
– 2 Tècnic/a polítiques d’Acció Social i Participació Ciutadana (Banc dels aliments)
– 2 Tècnic/a de suport àrea de Cultura coneixement i Relacions Cíviques

Des de l’any 2012 fins a l’actualitat, l’Ajuntament de Vila-seca ha posat en marxa diversos Plans d’Ocupació Municipals dirigits a persones aturades amb especials dificultats d’ocupació, amb la finalitat de donar cobertura al sector de la població més castigat per la crisi.

Les circumstàncies socials i econòmiques s’han agreujat a conseqüència de la vigent crisi sanitària provocada pel COVID-19, per la qual cosa, es considera convenient continuar amb nous Plans d’Ocupació Municipal amb la incorporació d’algunes modificacions per tal d’adequar-se millor a la realitat social del moment.

Amb la intenció de tenir en consideració diferents sectors de la població i de millorar i reforçar els serveis a la ciutadania i el manteniment del municipi, les places a cobrir s’han dissenyat atenent diversos perfils professionals de les persones aturades de Vila-seca i a les característiques pròpies dels programes i projectes a desenvolupar pels diferents
departaments de l’Ajuntament.