Torredembarra rep 510 sol·licituds de bonificacions de la taxa d’escombraries

    En relació amb l’any anterior, s’han registrat 10 sol·licituds menys de comerços, mentre que les de residus domèstics han augmentat al voltant d’un 400 % en què les peticions van ser 73.

    La Regidoria de Sostenibilitat ha rebut un total de 510 sol·licituds de bonificació de la taxa d’escombraries del 2020. Concretament, han estat 367 de ciutadans i ciutadanes que es troben en l’àmbit de la recollida porta a porta i 143 comerços i activitats amb acord de col·laboració amb l’Ajuntament per facilitar la recollida selectiva dels residus i realitzin correctament el reciclatge.

    En relació amb l’any anterior, s’han registrat 10 sol·licituds menys de comerços, mentre que les de residus domèstics han augmentat al voltant d’un 400 % en què les peticions van ser 73. Aquest increment és degut a la implantació de la recollida selectiva porta a porta als barris de Sant Jordi, Babilònia i Clarà.

    El regidor de Sostenibilitat, Joan Torras, ha explicat que en aquests moments s’estan revisant les peticions per tal de determinar quines bonificacions s’atorguen en funció del compliment dels requisits establerts a les ordenances fiscals. En el cas de les escombraries domiciliàries, es bonifica un 15 % de la taxa abonada, i en el cas dels comerços, s’inclouen bonificacions diferents per a la recollida segregada de la matèria orgànica, el cartró, el vidre i, aquest any, també els envasos. Si l’establiment recicla més d’una fracció, les quantitats a bonificar s’acumulen i poden arribar fins al 44 % de la taxa pagada.

    D’altra banda, pel que fa a les bonificacions aprovades de l’any anterior s’ha produït un retard en la seva aplicació per part de Sorea, però es preveu que en unes setmanes es facin efectives.