Vila-seca en Comú exigeix ​​solucions duradores per als solars abandonats

Proposen crear una ordenança per dotar l'Ajuntament d'un instrument jurídic eficaç que estableixi un règim sancionador que persegueixi els incompliments

Solar abandonat de Vila-seca.

El Grup Municipal de Vila-seca en Comú ha presentat al registre d’entrada de l’Ajuntament una reclamació per solucionar, d’una vegada per totes, els problemes d’insalubritat dels solars abandonats.

En la reclamació asseguren que el veïnat de la zona situada al Passeig Ciutat de Melbourne els ha manifestat en reiterades ocasions el seu malestar pel mal estat dels solars adjacents al passeig. Reiteren que la mala herba s’ha apoderat dels solars i proliferen rosegadors, ofidis, blatodeos, culícids i altres insectes. També indiquen que les tarimes de fusta de la passejada estan en un estat deplorable. Alguna d’elles estan trencades, cosa que poden generar desequilibris dels transeünts i risc de lesions. Així mateix, també exposen l’existència de grans desnivells entre la zona urbanitzada i els solars, així com zones dins l’entramat urbanitzat d’evident perill per la seva situació inacabada, tal com s’adjunten en les imatges que acompanyen el comunicat que han presentat.

La formació considera que l’estat insalubre d’aquest espai suposa un evident risc d’incendis i per a la salut de les persones. Així mateix recorden que és obligació dels propietaris mantenir els solars lliures de deixalles i residus i en les degudes condicions de salubritat, higiene, seguretat i ornament públic, incloent la desratització i desinfecció en aquells casos que sigui necessari.

Afirmen que la situació és coneguda per l’administració ja que el veïnat porta anys queixant-se per tots els mitjans que tenen al seu abast. Han parlat amb polítics de govern, de l’oposició, han realitzat instàncies i han denunciat en xarxes socials. Lamentablement any rere any es troben amb el mateix problema.

Finalment els Comuns reconeixen ser sabedors que en aquests i altres solars l’Ajuntament realitza requeriments concrets i, finalment, si persisteix el problema, actua de forma subsidiària i repercutint posteriorment el cost als propietaris. Tot i això, asseveren que “les evidències posen de manifest que el problema persisteix i la dinàmica implementada fins a la data no dóna els resultats desitjats”.

Per tots aquests motius demanen que es prenguin les mesures necessàries per intensificar i dotar de major celeritat als requeriments perquè els propietaris dels solars mantinguin de manera permanent els terrenys de la seva propietat en perfecte estat.

Així mateix suggereixen elaborar una ordenança de neteja de la via pública i prevenció de l’estat de brutícia de la ciutat que determini un règim sancionador, que acoti, si és possible, els terminis i que determini que els solars sense edificar hagin d’estar necessàriament tancats conformi a les determinacions que estableixi l’Ajuntament.

Després d’anys amb el mateix problema insisteixen que és el moment de “trobar solucions alternatives i no seguir donant excuses a un veïnat fart de conviure amb la mala herba.”