La Canonja treballa en la seva planificació energètica per contribuir a reduir el canvi climàtic

El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) serà l’eina que guiarà al municipi a arribar al 2030 amb un 40% menys de les emissions de gasos d’efecte hivernacle

Pla general de La Canonja. Foto CEDIDA

L’Ajuntament de La Canonja està treballant en l’elaboració d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) que serà l’eina que guiarà al municipi a arribar al 2030 amb un 40% menys de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte el 2005, i que li permetrà estar més ben preparat davant els efectes del canvi climàtic.

El PAESC és un dels elements fonamentals per aconseguir els objectius que marca el “Pacte d’Alcaldes”, iniciativa de la Comissió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic a nivell local i que, l’Ajuntament de La Canonja va adherir-s’hi de manera voluntària el dia 29 de novembre de 2018. 

Procés d’elaboració del PAESC

Els procés, que es realitzarà en diferents fases, es va iniciar el passat 10 d’agost amb una convocatòria telemàtica on es van reunir els representants del municipi juntament amb els representants de la Diputació de Tarragona i l’equip que donarà assistència tècnica als municipis.

La primera fase consistirà en l’elaboració d’un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH associades als principals sectors d’activitat i en la realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals, així com un anàlisis de la vulnerabilitat del municipi als efectes del canvi climàtic.

Aquesta fase serveix per analitzar la situació actual del municipi i definir l’estratègia d’actuació per reduir les emissions de GEH i millorar la resiliència del municipi, entesa com la capacitat d’adaptar-se als efectes del canvi climàtic.

Amb els resultats d’aquesta primera fase, es definiran accions tant en l’àmbit municipal com del propi Ajuntament per actuar en camps tant diversos com ara el foment de la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic, l’estalvi energètic en l’enllumenat públic i l’aplicació de mesures de millora energètica als edificis de titularitat municipal, entre altres mesures.

Un aspecte important en el procés de definició de les accions del PAESC, serà la participació dels diferents actors locals, per això, s’incorporarà un procés de participació i comunicació tant a nivell del propi Ajuntament com de la ciutadania en general.

El Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia

El “Pacte d’Alcaldes” és un mecanisme per implicar a totes les administracions locals europees en l’adopció de mesures en matèria d’estalvi energètic i energies renovables. Els Ajuntaments signants, assumeixen el compromís de reduir en un 40% les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2030 respecte l’any 2005, a través d’augmentar la seva l’eficiència energètica i incrementar l’energia provinent de fonts renovables. Alhora, també assoleixen el compromís de millorar la seva capacitat de reacció i adaptació enfront als efectes del canvi climàtic.