70 famílies vulnerables van ser assessorades per reduir les seves factures energètiques durant el 2017

La campanya d’assessorament energètic es reprendrà el proper mes de maig

Durant el 2017 l’Ajuntament de Tarragona ha assessorat 70 famílies vulnerables per tal de poder reduir l’import de les seves factures de subministraments d’aigua, gas i electricitat. Ana Santos, consellera de Serveis a la Persona, i Aleix Manonellas, tècnic del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona han presentat el balanç de la prova pilot d’aquest programa.

Aquest assessorament energètic forma part de les accions de la Taula de Pobresa energètica de Tarragona i Reus presentada el 2017. Ambdues ciutats han dut a terme accions diferents per tal de millorar la situació dels ciutadans.  Des dels ajuntaments de Tarragona i Reus es treballa de manera conjunta sobre la pobresa energètica i tenen connexió estreta amb la Taula del Govern de la Generalitat.

Tarragona va iniciar una prova pilot dirigida a persones derivades de serveis socials. Amb la col·laboració de la Fundació Smart i del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona es va iniciar un servei d’atenció que es realitzava als centres cívics de Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador. Les comercialitzadores van donar suport al servei de l’Ajuntament pel bon desenvolupament del projecte. Es tractava d’un assessorament personalitzat que permetia interpretar les factures, donar consells d’estalvi i eficiència energètica,  informar dels ajuts existents i tramitar els canvis convenients als usuaris amb les companyies. L’assessorament es va dur a terme des de l’abril fins al desembre del 2017.

El projecte tarragoní d’assessorament es dividia en dues parts principals. En primer lloc es realitzava una entrevista amb un assessor de manera presencial d’una durada de 20 a 30 minuts per conèixer el cas. Seguidament es procedia a realitzar la part més exclusiva. La tramitació consistia en realitzar els canvis decidits en l’apartat d’assessorament per aconseguir que es reduís l’import de les factures de subministrament.

Balanç del projecte

Ana Santos, consellera de Serveis a la Persona, ha afirmat que els recursos es destinen en primer lloc a les famílies que ho necessiten. Mitjançant l’assessorament energètic es facilita el pagament de les factures per part de les famílies vulnerables. Aquest fet demostra que els esforços fets han valgut la pena.

Durant el 2016, l’Institut Municipal de Serveis Socials va donar ajudes a 783 famílies per la llum, aigua i gas i, durant el primer semestre del 2017,  en va atorgar 428.  La despesa municipal del 2016 per aquests  ajuts va ser de 84.410 € i de 42.238 €, durant el primer semestre del 2017. A més, la consellera ha destacat que durant el 2016 els serveis socials de l’Ajuntament van tramitar 76 informes de vulnerabilitat que es van comunicar a les empreses subministradores d’energia i, durant el primer semestre del 2017, se’n van comunicar 183.

Ana Santos ha comunicat que s’han analitzat els casos i s’ha detectat que les millores tenen efectivitat a llarg termini, ja que aconsegueixen reduir l’import de les factures. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Tarragona converteix la prova pilot d’assessorament energètic en un projecte de l’Ajuntament. Aquest servei estarà disponible a l’Institut Municipal de Serveis Socials durant 6 hores setmanals, repartides en dos dies. La campanya s’iniciarà el proper mes de maig de manera continuada i seguirà dirigint-se a les famílies derivades de serveis socials.