Procés participatiu a Tarragona sobre la recollida de residus, la neteja viària i de les platges

Hi participaran veïns, col·lectius, entitats i agents econòmics de la ciutat

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament de Tarragona ha iniciat un procés participatiu per tal de conèixer els punts forts i febles dels serveis actuals de recollida de residus, neteja viària i platges i gestió de deixalleries, i recollir propostes de millora per incloure en el futur contracte que s’està començant a treballar. Es treballarà conjuntament amb veïns i veïnes, col·lectius, entitats i activitats empresarials de la ciutat. El conseller de Neteja Jordi Fortuny ha destacat que “l’actual contracte de neteja és de l’any 2002. El context actual és molt diferent, i per aquesta raó des de fa temps el departament de neteja està treballant en l’elaboració d’aquest nou contracte, però també necessitem la visió de la ciutadania”.

Fortuny també ha explicat que “en un moment de greu problemàtica ambiental associada als residus, Tarragona vol fer un pas endavant per poder assolir els objectius europeus en matèria de reciclatge: 55% per a l’any 2025. Per aconseguir-ho, cal una millora substancial de l’índex de recollida selectiva de la ciutat, situat en un 33,51% l’any 2020. D’altra banda, a nivell de neteja viària s’han de realitzar canvis en els serveis i en les freqüències”.

Per aquest motiu, l’Ajuntament replantejarà el model actual i ha iniciat els treballs del nou contracte, entre altres accions, suposarà un canvi en el sistema de recollida de residus, incloent nous models de recollida de residus a nivell domèstic i comercial i iniciar la possible implementació d’una taxa justa d’escombraries. En matèria de neteja viària l’objectiu és planificar un servei adequat a les necessitats de cada zona, tenint en compte totes les casuístiques i característiques, i l’impacte de l’estacionalitat i el clima en les diferents zones de la ciutat.

Enquesta ciutadana per ser un #RealInfluencersDeTgn 

Al portal web (www.tarragona.cat/neteja-i-medi-ambient/proces-participatiu) es poden trobar dues enquestes per valorar el servei actual en matèria de recollida de residus, neteja viària i platges i gestió de deixalleries. La primera d’aquestes enquestes es dirigeix als ciutadans i la segona als agents econòmics de la ciutat. També es poden realitzar aportacions específiques al correu electrònic tgn_neta@participem.cat.

Altres accions en el marc del procés participatiu “Fem una Tarragona sostenible i neta: Digues la teva!”

El procés participatiu també comptarà amb diverses accions presencials i virtuals per tal d’arribar al màxim nombre de tarragonins i tarragonines, inclosos aquells col·lectius que normalment no participen. Les accions inclouen:

  • Punts informatius: es realitzaran 24 punts informatius del 5 d’octubre al 8 de novembre, amb l’objectiu de fer difusió de l’enquesta ciutadana (se’n realitzaran in-situ), d’informar del procés participatiu a la ciutadania i obtenir alhora un recull de propostes a l’espai públic.
  • Sessions participatives presencials: es realitzaran 4 sessions dirigides principalment a la ciutadania en general. Es realitzaran en diferents espais del municipi per assegurar la representativitat territorial. Durant la sessió es farà un treball participatiu en grups per a la diagnosi i propostes concretes de millora dels serveis, garantint les mesures de prevenció de la COVID.
  • Rutes veïnals: es realitzaran 2 rutes veïnals dirigides principalment als veïns i veïnes que pertanyin a una mateixa zona de la ciutat. L’objectiu és passejar per la zona d’estudi per determinar els punts forts i febles del servei de neteja viària i recollir propostes de millora que puguin ser incorporades en el futur disseny del servei.
  • Sessions participatives virtuals: es realitzaran 5 sessions virtuals destinades a col·lectius específics del municipi, per tal d’assegurar que es recullen les opinions de col·lectius que normalment no participen.

Resultats del procés 

Totes les aportacions rebudes al llarg del procés participatiu seran treballades per l’equip tècnic de l’Ajuntament, que valoraran la seva incorporació al disseny del nou servei de recollida i gestió de residus municipals, neteja viària i de platges i gestió de la deixalleria de Tarragona, i es farà arribar un retorn dels resultats a les persones participants. 

Tota la informació es pot trobar a la pàgina web (www.tarragona.cat/neteja-i-medi-ambient/proces-participatiu