La vicesecretària general de l’Ajuntament, Núria Pallarés, nova directora de Territori i Urbanisme

L’Ajuntament de Tarragona ha encarregat a la vicesecretària general de l’Ajuntament, Núria Pallarés, l’assumpció de les funcions de directora de tota l’àrea de Territori, fet que inclou urbanisme, llicències i disciplina urbanística, projectes de ciutat, mobilitat, espais públics, parcs i jardins i medi ambient.

En paraules del conseller de Territori, Sostenibilitat i Medi Ambient, Xavi Puig, aquesta figura és “fonamental per dirigir amb més eficiència l’organització de territori, donant compliment als objectius plantejats, fent seguiment de la gestió ordinària i establint millores de tot tipus en l’organització per fer-la més eficaç i eficient amb la ciutadania”. “Quelcom especialment important –afegeix- en un context de revisió del planejament, atès que la direcció de territori assumirà també la direcció del nou POUM”.

Núria Pallarés és llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i màster en Lideratge i Direcció Pública per l’Institut Nacional d’Administració Pública (Universitat Menéndez Pelayo). Des de 1998 és funcionària de l’administració local subescala Secretaria amb habilitació estatal i va accedir a l’escala superior de Secretaria el 2016. Ha estat secretària de l’Ajuntament d’Ascó (1999-2006), secretària de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (2006-2016) i oficial major de l’Ajuntament de Tarragona (2016-2017), on des de 2017 és vicesecretària general. També és professora associada de la Universitat Rovira i Virgili.

“És un perfil guanyador. Una persona molt preparada que coneix perfectament la casa i té un lideratge enèrgic i decidit, alhora que respectat i apreciat pels companys i els equips de treball. Compta amb la confiança de l’equip de govern i té ganes d’assumir reptes i responsabilitats”, en paraules de Xavi Puig, que afegeix: “L’opció de Núria Pallarés és, a més, eficient quant a optimització de recursos, perquè no implica cap sou nou per a l’Ajuntament ni cap sobrecost econòmic; i de temps, perquè agilitza la cobertura del lloc”. “Si el talent el tenim a casa, és jove i és dona, apostem-hi”, conclou el conseller tarragoní.

Puig recorda que l’Ajuntament de Tarragona fa molts anys que es planteja la contractació d’un director o directora d’Urbanisme sense aconseguir culminar el procés amb èxit; aquesta responsabilitat directiva comportarà alguns canvis en la redistribució de tasques, però en cap cas suposarà un sobrecost econòmic per a l’Ajuntament i resol aquest procés.