El Servei Municipal de l’Habitatge avaluarà individualment la situació dels usuaris dels seus pisos

El Servei Municipal de l’Habitatge de l’Ajuntament de Tarragona està estudiant totes les mesures que puguin posar al seu abast per intentar alleujar la situació dels seus usuaris d’habitatges, davant l’estat d’alarma pel coronavirus.

Aquestes accions està previst que es puguin implementar al proper venciment de lloguers del mes d’abril. En breu, els tècnics d’SMHAUSA es posaran en contacte amb els arrendataris actuals, aproximadament un centenar, per saber si existeixen problemàtiques específiques i avaluar individualment la situació que es troba cadascú d’ells i aplicar les mesures més adequades.

D’altra banda, s’està atent a les resolucions que es puguin establir a nivell estatal i autonòmic en matèria d’habitatge per a la seva aplicació. Recordem que es continua treballant en l’atenció ciutadana en totes les qüestions referents tant al desenvolupament del propi servei com a l’oficina local de l’habitatge a través del telèfon 977 244 056 i del correu electrònic info@tarracohabitatge.cat.