El Port Tarragona present en l’Horizon Europe Week 2021 sobre Seguretat

En l’Horizon Europe Week s’explicaran les convocatòries R+D+I de diferents àmbits

Organitzada per ACCIÓ, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de  Catalunya, l’Horizon Europe Week 2021 donarà a conèixer les noves convocatòries d’ajuts  europeus a la innovació i els projectes dedicats a la seguretat civil.  

L’Horizon Europe és el nou programa marc per a la recerca i la innovació de la Unió Europea  pel període 2021-2027. Amb un pressupost previst de 100.000 milions d’euros, té l’objectiu  de finançar iniciatives i projectes de recerca i innovació, des de la fase conceptual fins a la  introducció a mercat, per donar resposta a les prioritats polítiques de la UE. 

Aquests programes aborden el canvi climàtic, ajuda a assolir els Objectius de  Desenvolupament Sostenible de l’ONU i impulsa la competitivitat i el creixement. Horizon  Europe vol ser motor de creació llocs de treball, impulsar el creixement econòmic, fomentar la competitivitat industrial i optimitzar l’impacte de les inversions dins d’un Espai Europeu  de Recerca. 

Una setmana per conèixer les diferents línies d’actuació 

Durant tota la setmana hi haurà sessions específiques sobre les línies d’actuació dels diferents programes com salut, mobilitat, sostenibilitat, seguretat, alimentació o  digitalització. Els millors experts presentaran les tendències en cada àmbit realitzant  ponències detallades de cada una de les convocatòries. 

Els projectes dedicats a la seguretat civil del programa Horizon Europe inclouen àrees com  la cerca de solucions per fer societats més preparades per a catàstrofes naturals; la millora  de la protecció i la seguretat de les persones o l’explotació de la ciberseguretat. 

En la sessió de seguretat on hi participarà el cap de Domini Públic i Protecció Portuària del  Port de Tarragona, Josep Lluís Díez, parlarà de l’experiència d’una institució i  infraestructura clau per l’ecosistema portuari. També s’hi destacaran les tendències i reptes  de la seguretat civil de la mà d’ACCIÓ i de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

NOTA DE PREMSA 2/2 

Durant la sessió de seguretat hi haurà quatre grans blocs, els grans reptes de la seguretat  civil i la ciberseguretat a Catalunya i Europa, quines són les prioritats de la Comissió  Europea en l’àmbit de la seguretat, les temàtiques de la seguretat civil que estaran obertes  en l’Horizon Europe i, per últim, els altres mecanismes de finançament que hi ha per a les  pimes del sector.