El Port Tarragona i Repsol realitzen un exercici d’emergències de forma conjunta

En aquesta pràctica han participat de manera combinada efectius de la concessió de Repsol, Policia Portuària i Guàrdia Civil

El Port Tarragona i Repsol han realitzat aquest dimecres un exercici de forma conjunta en  el pantalà que l’empresa energètica té a les instal·lacions portuàries tarragonines. En  aquesta pràctica han participat de manera combinada efectius de la concessió de Repsol,  Policia Portuària del Port de Tarragona i Guàrdia Civil. 

En aquesta pràctica s’ha revisat l’efectivitat dels sistemes de protecció de la instal·lació  portuària davant d’una situació d’intrusió, així com l’efectivitat de les mesures de detecció  existents i els mitjans de coordinació entre els diferents organismes que recull el pla de  protecció portuària, tant de la instal·lació de Repsol com del Port de Tarragona. 

La pràctica va acabar amb èxit, permetent verificar la solidesa de les mesures de protecció  existents i la coordinació adequada i ràpida de tots els participants. 

Exercicis continuats 

El Port de Tarragona organitza aquests tipus de simulacres durant tot l’any per comprovar  la coordinació, organització i efectivitat dels protocols establerts per fer front als diferents  tipus d’emergències. Els exercicis consisteixen en simulacres de situacions reals que  podrien haver d’afrontar els diferents cossos d’emergències i de seguretat implicats en els  plans de seguretat del Port. Cada exercici permet detectar les millores que cal introduir per  assegurar una resposta correcta per part de totes les parts implicades. 

En què ha consistit la pràctica 

En aquest cas, la pràctica ha consistit en detecció per part del servei de seguretat de  l’empresa Repsol d’una intrusió en el seu perímetre. Per fer front a l’emergència es va  activar el CCV de Policia Portuària amb patrulles terrestres i marítimes, trucada a l’Oficina  de Protecció Portuària del Port de Tarragona per notificar-li la incidència i complir amb les  indicacions que ell mateix estimi oportunes.  

Seguidament l’OPP del Port, procedeix a trucar des de CCV de Policia Portuària al cos de  Guàrdia Civil Especialistes per notificar-los la incidència i sol·licitar-ne el suport. Ambdós  cossos policials localitzen i detenen l’intrús dins del recinte portuari. Una vegada  comprovada la identitat de l’intrús i confirmada la seva manca de requisitòries judicials, es procedeix a denunciar-lo per accés indegut al recinte portuari i es procedeix a expulsar-lo  del Port de Tarragona.