El periodista Enric Garcia Jardí publica «Cròniques del Quetzal. Escrits d’un viatge al nord de Guatemala»

El periodista tarragoní Enric Garcia Jardí narra en el llibre Cròniques del Quetzal la seva experiència a Guatemala en companyia del pare jesuïta Francesc Xammar, del Comitè Óscar Romero, dedicat a la cooperació internacional i al desenvolupament humà.

El periodista Enric Garcia Jardí (Tarragona, 1992) publica el volum Cròniques del Quetzal. Escrits d’un viatge al nord de Guatemala (Tarragona: Lo Diable Gros, 2021), un llibre que és la crònica d’un viatge en companyia de Francesc Xammar, membre del Comitè Óscar Romero de Tarragona-Reus que posa el focus sobre la realitat del país, que en el moment de la publicació d’aquest volum celebra els 200 anys d’independència de l’imperi colonial espanyol.

Els textos de Garcia Jardí posen el focus en la realitat precaritzada de les comunitats maies, la seva religió, les llengües nadiues, les pràctiques corruptes dels oligopolis estrangers o la realitat violenta de l’estat, però en tots els textos hi plana una esperança de vida i de persistència malgrat una realitat que s’imposa implacablement sobre la gran majoria de la població del país.

La publicació d’aquest volum coincideix amb la data en què se celebren 200 anys de la independència del país centreamericà, el 15 de setembre de 2021.