Tarragona tindrà nou contracte de neteja

La ciutat de Tarragona fa un pas endavant en la millora de la neteja de la ciutat per als propers nou anys. Després de mesos de treball intern i intens per part de l’equip de Neteja Pública, el Consell Plenari ha aprovat avui els plecs de clàusules i la documentació per començar el procediment de licitació que ha de finalitzar amb el nou contracte. “Aquest nou pas de gegant comportarà un cost per l’Ajuntament de més de 200 MEUR en 9 anys (entre despeses de personal, inversions, i altres), que suposarà, sens dubte un canvi substancial en la neteja i manteniment dels nostres carrers i de la nostra ciutat, però alhora també el compliment amb escreix en mesures mediambientals i socials” segons ha descrit el Conseller de Neteja Pública, Jordi Fortuny.

El nou contracte es regeix per cinc grans lots que assumeixen diferents àrees i que podran ser tractats per separat. Son:

 1. Servei de Transport i recollida de residus municipals, de neteja viària i d’informació i educació ambiental (19 M€/any)
 2. Servei de neteja de platges, solars, terrenys i camins municipals (892 mil €/any)
 3. El tercer lot correspondria al servei de gestió de la deixalleria municipal (592 mil €/any)
 4. Control d’execució del servei i qualitat del servei (225 mil €/any)
 5. Plataforma intel·ligent de ciutat (157 mil €/any)

Les empreses que vulguin optar, podran presentar l’oferta pels lots 1 i 2, i resultar adjudicatàries d’aquests dos lots. Però aquestes mateixes no podran optar als lots 3, 4 i 5. Com a mesura social, al lot 3 només s’hi podrà presentar un centre especial de treball. Aquesta divisió respon al compliment de la nova llei de contractes, que permet fer unitats funcionals diferents, i que permetrà a l’Ajuntament tenir més control, optimitzar els serveis i permet fer avaluacions individuals en cada cas.

El pressupost anual serà de 20.506.092,71€  pels lots 1, 2 i 3, tal i com hem explicat, estarà dividida en aquests 5 grans lots. Els lots 4 i 5 que son de control i transparència del servei, ara no els tenim, i en conjunt sumen aprox. 382.000 € anuals. Les xifres dels contractes no variaran els propers anys, el que sí que es preveu que baixi es la partida destinada a la incineració de residus i a altres despeses de tractament de residus perquè el contracte porta mesures específiques per augmentar els resultats de recollida selectiva.

Així mateix, l’Ajuntament ingressarà més d’1 milió d’euros per la valorització de residus i aportacions dels sistemes integrats de gestió. Aquest milió augmentarà en consonància amb l’augment de selectiva que s’assoleixi, fins al màxim previst a la normativa. Aquesta partida actualment la rebia la contractista actual. El conseller Jordi Fortuny assegura que “amb disseny del nou contracte l’Ajuntament recupera aquests ingressos, el que fa que en conjunt el contracte costi menys diners a les arques municipals i a la ciutadania”.

El nou contracte elimina antigues ineficiències del servei, com l’eliminació de contenidors soterrats, que aporta beneficis a l’Ajuntament i permet incorporar noves tecnologies i innovacions per millorar el servei.

Des del dia que es pengi la licitació al perfil del contractant, previsiblement la setmana vinent, les empreses interessades tindran 70 dies per presentar l’oferta corresponent en cada cas, i a partir d’aquí s’obre el procés de valoració per obtenir la millor oferta. Des de la Conselleria de Neteja Pública es vol especificar que “les ofertes es valoraran en base a criteris molt estrictes de qualitat en cada servei ofert, volem la millor proposta tècnica i el millor servei” apunta Fortuny i no pas només en criteris de baixa econòmica. Així mateix la qualitat i experiència també s’exigeix en els perfils directius i en l’excel·lència del respecte per al medi ambient i compliment de la normativa actual, tot i que “entenem que això suposi un esforç més gran de compromís i feina prèvia per part de les empreses que optin al concurs” ha finalitzat el conseller.

Els objectius principals a assolir en gestió estan dins el Marc Jurídic de la nova Llei de residus, son:

 • Prevenció i reducció de residus
 • Reutilització
 • Recollida selectiva neta i valorització del material
 • Economia circular
 • Sistemes de pagament per generacióEl contracte compta també amb característiques innovadores com la transparència en el servei, ja sigui a través del web municipal i la posada en marxa d’un nova APP amb els usuaris i treballadors; un augment del control de bones pràctiques, el pagament pels serveis realitzats i un Pla de Millora Continua del Servei entre empresa i Ajuntament, per tal d’optimitzar tots els recursos i els objectius que ja es venen treballant els darrers temps al Departament de Neteja Pública, com son:
 • Augment de la selectiva. Passar del 37% actual al mínim del 65%, amb un sistema de control d’accés, el porta a porta o la limitació d’aportacions de resta
 • Foment de la reutilització i Preparació per Reutilització (PxR). Espai a la deixalleria
 • Reducció de la generació de residus. Malbaratament alimentari, auto compostatge, gots reutilitzables, vaixelles compostables…
 • Aprofitament de recursos materials disponibles. Economia circular, aprofitament d’una part del parc de contenidors actuals, etcètera.
 • Increment de les accions de sensibilització. Mínim 1,5% del cost directe del contracte destinat a campanyes