Salou obre un concurs públic per construir i explotar una gran superfície comercial

El consistori liquida l'exercici de 2016 amb un superàvit de 5,6 milions d'euros i aprova una moció perquè el sobrant reverteixi en la ciutadania

L’Ajuntament de Salou ha aprovat, en el ple d’aquest dimecres, l’obertura d’un concurs públic per atorgar una concessió administrativa d’ús sobre un solar de propietat municipal (on actualment se situa un aparcament l’aire lliure) per construir-hi i explotar-hi un establiment comercial alimentari. L’objectiu és revitalitzar la zona centre i dinamitzar l’eix comercial del municipi. L’equip de govern de Salou ha celebrat “el bon estat de salut econòmica” de l’Ajuntament després de tancar l’exercici 2016 amb un superàvit de 5,65 milions d’euros, un sobrant que es planteja destinar a finançar les obres del 2017 amb recursos propis del consistori i no haver de recorre al crèdit. Justament una de les mocions aprovades per unanimitat al ple de l’Ajuntament de Salou demana al govern espanyol una llei que autoritzi revertir el superàvit dels exercicis anteriors en el nou any però no únicament per amortitzar crèdits o per inversions sostenibles.
El nou concurs públic és la primera actuació de l’Ajuntament de Salou inclosa en una proposta per reordenar l’àmbit comercial de la zona centre (en concret, l’eix de la Via Roma, Via Augusta, Carrer Barcelona, Berenguer de Palou). L’atorgament de la concessió es justifica des del consistori com una eina per revitalitzar el nucli comercial, a tocar de l’espai del mercat, després de prendre coma referència actuacions exitoses similars, fetes en altres mercats de Catalunya. “Es proposa ordenar un ampli espai comercial en la zona centre on hi ha més comerços estables a Salou durant tot l’any però necessitem un motor que dinamitzi la zona i creï la massa crítica de persones que transiten per la zona”, ha apuntat l’alcalde Pere Granados.

Superàvit municipal
El consistori de Salou ha tancat l’exercici 2016 en positiu amb un superàvit de 5.655.782,73 euros. El govern municipal “ha prioritzat els serveis a la ciutadania” i ha millorat “el funcionament dels centres gestors”. Hi ha hagut un increment en 2,5 milions d’euros de recaptació per sobre de les previsions amb un augment del 50% dels ingressos urbanístics, del 15% dels ingressos de major recaptació executiva i del 35% dels ingressos de la Generalitat per inversions endarrerides o per subvencions d’acció social i ocupació. Per altra banda, la despesa corrent ha crescut un 0,98%, la meitat del límit legalment previst.

Les mocions
En la sessió plenària d’aquest dimecres s’han debatut tres mocions. La primera, de Ciutadans, insta els comerços a oferir més ventall de productes per a persones que pateixen de celiaquia. La segona insta al govern de l’Estat a modificar el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i situar el marc jurídic de l’impost en els termes establerts en la sentència del Tribunal Constitucional. I per últim, la tercera demana al govern espanyol a redactar una normativa que autoritzi que el superàvit dels exercicis anteriors es puguin incloure en el nou any en curs per part dels ajuntaments i diputacions.