Salou ampliarà i completarà la seva xarxa de carril bici

Aquestes obres propiciaran que els usuaris puguin arribar des de Salou fins a Cambrils per la costa o pel Vial del Cavet.

Salou executarà un projecte d’ampliació i millora de la seva xarxa urbana de carril bici fins completar totes les connexions. La Junta de Govern Local ha aprovat la contractació de les obres amb un pressupost de 290.298,80 €, amb un termini d’execució de 4 mesos.
L’actuació consistirà en la millora dels traçats de carril bici ja existents i també es crearan un seguit de connexions que propiciaran que els usuaris d’aquest vehicle puguin arribar des de Salou fins a Cambrils, per la costa, passant pel Passeig Miramar; i també pel Vial de Cavet, a través dels carrers de Joan Fuster o Pere Molas, agafant l’Autovia.

L’alcalde, Pere Granados, ha posat en valor “l’aposta decidida de Salou en relació a la mobilitat sostenible, mitjançant sistemes de transport ecològics, eficients, no contaminants i saludables, com ara l’ús de la bicicleta, per la nostra ciutat i per tot el terme municipal”. Afegia que “l’objectiu és desenvolupar el màxim traçats de carril bici perquè les persones puguin utilitzar aquest mitjà de transport com un element de desplaçament, esbarjo, i salut”.

Per la seva banda, el regidor de Gestió del Territori i Habitatge, Marc Montagut, ha fet referència a “la voluntat del Govern municipal de tenir uns carrils bici integrats dins el nucli urbà”; i el de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, David González, diu que “volem optimitzar la connectivitat entre els carrils bici existents i millorar el seu paviment i senyalització”.

En aquests moments hi ha 17 km de carril bici a Salou, i amb les obres s’ampliaria a 22 km”. Cal tenir en compte, a més, que Salou disposa d’una xarxa ciclable de poc més de 41 km.

Les actuacions es duran a terme a les següents vies: passeig Miramar, avinguda del Batlle Pere Molas, carrer del Terrer, carrer del Terrer amb avinguda del Batlle Pere Molas i carrer Casp.