Publicades les bases per a l’ocupació puntual d’activitats als mercadets de Tarragona

L’autorització va destinada a iniciatives que no superin els 3 mesos de durada l’any i que no suposin competència a l’activitat habitual dels mercadets

Captured at Tarragona on 29 Jun, 2019 by David Oliete.

Ja es poden consultar les bases per a sol·licitar l’ocupació puntual d’activitats als mercats no sedentaris periòdics de Tarragona. Després de la seva aprovació en el passat plenari municipal, les bases ja estan disponibles al Taulell d’anuncis de la pàgina web d’ESPIMSA www.espimsa.cat

L’objectiu del procediment és l’autorització d’ocupació privativa de les parades dels Mercadets de Tarragona, de forma puntual, quan es produeixi una vacant temporal d’una parada.

Les activitats sol·licitants hauran d’estar vinculades a esdeveniments populars, festes, venda estacional, promocions, actes de fundacions o organitzacions sense ànim de lucre, etc. En cap cas podrà̀ tractar-se d’activitats que suposin competència directa amb les activitats existents als mercats. L’autorització no podrà ser-ho per a períodes superiors a 3 mesos l’any de forma continua o fraccionada.

Actualment la ciutat disposa d’un total de nou mercadets: Corsini (dimarts i dijous), Fòrum (dimecres i dissabte), Sant Salvador (divendres), Sant Pere i Sant Pau (divendres), Sant Quadrat (divendres), Torreforta (dissabte), La Móra (dissabte), Catedral (diumenge) i Bonavista (diumenge).

Presentació de sol·licituds

Les persones o empreses interessades poden presentar les seves sol·licituds amb una antelació mínima de 15 dies a la data d’ocupació de la parada, a les oficines dels Mercats de Tarragona (ESPIMSA), ubicades al Passatge Cobos 4 de Tarragona, en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.