El Port de Tarragona acull les conclusions del projecte europeu STREAM

Ha tingut una durada de 33 mesos i ha rebut 2.700.000 euros del Programa Ferroviari Europeu de la Unió Europea

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

Aquest 8 de juny, al Teatret del Serrallo, s’han presentat els resultats finals del projecte  STREAM. L’acte ha estat inaugurat pel director d’Infraestructures i Conservació del Port  Tarragona, Carles Segura, qui ha donat la benvinguda a totes les persones assistents, a més de mostrar el seu agraïment per triar Port Tarragona com a seu amfitriona per a la presentació dels resultats finals de STREAM. Segura ha volgut emfatitzar la gran importància per al Port Tarragona del moviment i desenvolupament de la xarxa ferroviària per fer un Port més sostenible i competitiu. Stream és un projecte en el qual  participen 7 socis de 6 països de la Unió Europea amb l’objectiu de desenvolupar 2 tecnologies innovadores per a millorar les operacions d’inspecció i manteniment ferroviaris de manera que generin beneficis en la qualitat de les operacions i la salut i seguretat de les persones treballadores.  

A continuació, s’han presentat diferents resultats sobre els desenvolupaments dels dos  mètodes (Fluxos de treball) que s’han desenvolupat per millorar la competitivitat en les  aplicacions de manteniment ferroviari. 

 

El primer consisteix en una plataforma de control amb l’objectiu de convertir màquines  hidràuliques tradicionals (per exemple, excavadores) en sistema robot, capaces de moure i completar tasques de manipulació de manera autònoma. Això introduirà un nivell d’autonomia robòtica, intel·ligència i seguretat a les màquines en pista. El demostrador al Port de Tarragona es va realitzar mitjançant un flux de treball automatitzat basat en models GNSS/BIM. Els moviments d’excavacions autònomes es van planificar basant-se en un model ferroviari BIM.

El cas d’ús inclou una combinació de modes de treball i  operació tal com es defineix en l’aplicació ferroviària estàndard EN 15746-1. El temps dedicat a la tasca operativa es va reduir de 17 minuts a menys d’11 minuts, una reducció del 35% del temps dedicat a la tasca. Amb els mètodes de garantia de qualitat basats en BIM /GNSS, també seria possible reduir encara més les hores-home dedicades a la  tasca i reduir la càrrega que ha de portar el personal topògraf. 

El segon flux de treball se centra en el desplegament d’un exoesquelet actiu portable  modular per reduir el risc de lesions ajudant els treballadors en activitats físicament  exigents, amb la característica principal de desenvolupar un exoesquelet versàtil que  actua d’acord amb les activitats dels treballadors. Això millorarà, en última instància, l’acceptabilitat i la comoditat d’aquests dispositius innovadors i, al mateix temps,  millorarà la qualitat de vida i la seguretat de la persona treballadora.  

 

Un projecte innovador 

STREAM és un projecte finançat per la Unió Europea en el marc d’Europe’s Rail Joint  Undertaking, és a dir, la iniciativa europea per a innovar el ferrocarril de la UE, el  STREAM està coordinat per IIT-Institut Italiano di Tecnologia. Investigador/es i enginyers/es han desenvolupat sensors, actuadors hidràulics i programari, que permet als excavadors dur a terme operacions autònomes multipropòsit, i exoesquelets actius modulars per reduir el risc de lesions ajudant a la plantilla en activitats pesades.  

Europe’s Rail Joint Undertaking és la primera iniciativa ferroviària europea que busca  una recerca i innovació centrades en la recerca i la innovació (R+I) i solucions orientades  al mercat per a donar suport a la creació d’una zona ferroviària única europea (SERA),  considerant un canvi modal de la carretera al ferrocarril amb la finalitat d’aconseguir un  sistema de transport europeu més competitiu i eficient en recursos. La Iniciativa preveu  diferents programes d’innovació per a abordar reptes específics i implicar, de manera  competitiva, empreses ferroviàries, gestors d’infraestructures, indústria ferroviària,  instituts i centres de recerca a Europa. El projecte STREAM va ser seleccionat per  respondre a la necessitat de reduir costos i augmentar la seguretat en el disseny,  construcció, funcionament i manteniment de la infraestructura de la xarxa ferroviària.  

 

Objectiu STREAM 

L’objectiu final de STREAM és el suport a l’execució del procés de manteniment  intel·ligent introduint tecnologies dins dels procediments de treball actuals amb una  modificació insignificant del flux de treball, però millorant fortament la planificació del  funcionament, la seguretat i el rendiment. Els treballadors portaven l’exoesquelet  desenvolupat en IIT per desplegar i resoldre conductes de cable al llarg d’una línia  posseïda. Els experiments s’han dut a terme en diverses etapes que comprenen les  proves del laboratori, la validació en un entorn simulat i una demostració final en un  entorn operatiu. Quinze treballadors han participat en aquestes etapes experimentals recollint unes 100 hores d’ús.