La Pobla de Mafumet ofereix subvencions per instal·lar plaques fotovoltaiques

Hi ha ajuts per habitatges unifamiliars i plurifamiliars

L’Ajuntament de la Pobla de Mafumet segueix apostant pel medi ambient i, recentment, ha obert una nova línia de subvencions municipals, en aquesta ocasió destinada a finançar parcialment la instal·lació de plaques fotovoltaiques i els seus equips als habitatges unifamiliars o plurifamiliars, o a les comunitats de propietaris del municipi.

Aquesta iniciativa està enfocada a les persones propietàries d’habitatges al municipi pobletà, ja siguin aquests unifamiliars o bé comunitats de propietaris d’edificis. Podran acollir-se a aquesta campanya municipal de subvencions tots aquells projectes d’instal·lació de plaques fotovoltaiques finalitzats a partir del 29 de juny del 2021, en una convocatòria d’ajuts que romandrà oberta fins al proper 30 de novembre.

La subvenció oferta per l’Ajuntament consisteix en un ajut econòmic directe a les despeses subvencionables. És a dir, les inversions derivades de la instal·lació d’equips per a la generació d’energia elèctrica fotovoltaica, que únicament podran incloure elements generadors; sistemes d’ancoratge i subjecció; inversors; cablejat i proteccions; treballs d’enginyeria i/o legalització, que no podran excedir del 10% del cost total de la instal·lació. Tenint en compte aquest requisit, l’Ajuntament subvencionarà un màxim del 50% del total de les despeses per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, amb una subvenció directa de fins a 4.000 euros per sol·licitud en el cas d’habitatges unifamiliars; i de fins a 15.000 euros per als plurifamiliars o comunitats de propietaris d’edificis.

Les bases completes i els formularis per a la sol·licitud d’aquesta i altres campanyes d’ajuts municipals actives estan disponibles a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Pel que fa a l’objectiu d’aquesta nova iniciativa, tal i com explica l’alcalde Joan Maria Sardà, “és promoure la utilització d’energies renovables, per pal·liar els efectes del canvi climàtic”. Cal recordar que la Pobla ja disposa de plaques fotovoltaiques en alguns edificis municipals, com per exemple el Complex Esportiu Municipal, a on l’energia solar facilita la climatització de les piscines, així com la il·luminació artificial i l’escalfament d’aigua a la zona de vestidors.

Així mateix, el municipi disposa d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics amb doble punt de subministrament. Aquest es troba ubicat a l’avinguda de la Generalitat, a tocar del Casal Cultural.

D’altra banda i en virtut del conveni de servei mancomunat subscrit amb el Consell Comarcal del Tarragonès, la Pobla disposa de bateries completes de contenidors per a la correcta separació dels residus domèstics, així com també de deixalleria mòbil.

Al respecte d’aquestes iniciatives, l’alcalde afirma que “com a administració, estem alineats amb la preocupació pel medi ambient, per la reducció de la petjada de carboni, ja que la majoria de les nostres activitats quotidianes com a individus i com a col·lectius generen un impacte ambiental. Per això, estem molt conscienciats amb aquesta situació i promovem iniciatives destinades a augmentar la sostenibilitat del nostre municipi”.