Nova convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes del projecte “Constantí, Posa’t Bonic”

La partida total destinada a aquest projecte “Constantí, Posa’t bonic” és de 20.000 euros

Aquesta setmana s’ha publicat al BOPT la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació de façanes dins del projecte “Constantí, Posa’t bonic” de l’any 2022. Aquestes subvencions que atorga l’Ajuntament de Constantí estan destinades a la rehabilitació, restauració, reforma i pintura de les façanes dels immobles amb més de 25 anys d’antiguitat.

En el marc de les polítiques de foment de conservació d’edificis, i amb especial atenció, els
nuclis antics dels municipis, com a mesura d’estímul a la rehabilitació per evitar la degradació i el foment dels valors estètics i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, l’Ajuntament de Constantí ha aprovat els darrers anys la concessió de subvencions per tal que els veïns adeqüin les façanes dels seus habitatges.

La partida total destinada a aquest projecte “Constantí, Posa’t bonic” és de 20.000 euros. Les quantitats de les ajudes poden arribar fins a un 30 % del pressupost total presentat per l’interessat, sense sobrepassar la quantitat de 1.500 euros. Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament, amb tota la documentació necessària.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de gener de 2023.