L’Ajuntament del Morell i l’Associació Aurora organitzen la segona edició de la plantada a l’entorn de la Granja dels Frares

El projecte s’emmarca en el conjunt d’accions iniciades l’any 2019 per tal de millorar la biodiversitat del municipi i del riu Francolí

Zona d’aparcament de vehicles de la Granja dels Frares Foto: Associació Aurora

L’Ajuntament del Morell i l’Associació Aurora treballen conjuntament, des de l’any 2016, en l’impuls d’un projecte de recuperació del bosc de ribera al curs baix del riu Francolí, centrat a l’entorn de la Granja dels Frares. Aquest gener, les dues parts van renovar i ampliar l’acord de custòdia que mantenen amb l’objectiu de preservar els valors naturals d’aquest entorn fluvial i, alhora, involucrar la ciutadania en aquest projecte.

Aquest any, la situació actual no permet dur a terme la segona edició de la plantada del municipi amb la ciutadania, tal com es va realitzar l’any 2019, motiu pel qual el consistori i l’associació han elaborat una proposta alternativa amb la col·laboració de l’escola Ventura Gassol i l’INS El Morell. L’activitat es durà a terme amb totes les mesures de seguretat establertes i, per tal d’espaiar els grups de participants al màxim, es realitzarà en quatre jornades, els dies 5, 6, 7 i 10 de maig.

En total es plantaran 375 plantes de nou espècies diferents, pràcticament totes elles pròpies de la vegetació de ribera d’un riu mediterrani com és el Francolí. L’àmbit de la plantació serà la finca que queda just davant de la Granja dels Frares, amb l’objectiu d’afavorir la biodiversitat d’espècies i integrar paisatgísticament tot l’entorn. Està previst crear una franja verda amb dues línies de plantació ben diferenciades, una de port més arbori i l’altra de port més arbustiu. Concretament, la línia de port més gran estarà formada per alocs, tamarius, salat blanc, aladerns i ginestes. En canvi, la línia de port més petit la conformaran llentiscles, margallons, arç blanc i romaní. Un cop finalitzada la plantada, l’Associació Aurora s’encarregarà de realitzar el posterior manteniment amb la finalitat que totes les espècies acabin prosperant.

La jornada començarà amb una caminada dels alumnes des dels seus centres educatius fins a la zona d’actuació a la Granja dels Frares. Allà es donarà un temps per esmorzar i, seguidament, es farà la presentació de l’activitat, la plantada i el consegüent reg.

L’indret on es durà a terme l’activitat se situa a la zona d’aparcament de vehicles de la Granja dels Frares. La franja de plantació es disposarà en portell i farà un total de 306 metres lineals. L’espai ja haurà estat desbrossat prèviament per la brigada forestal del centre especial de treball de l’Associació Aurora, per tal que l’activitat es desenvolupi correctament.