Llum verda a la licitació d’un nou contracte de neteja i residus a Salou

L'Ajuntament ha aprovat avui un expedient administratiu que, un cop aprovat, donarà pas a la licitació del nou contracte

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament de Salou ha aprovat, avui dimecres, l’expedient administratiu per a la contractació dels serveis públics de recollida selectiva de residus urbans i transport a les respectives plantes d’eliminació i valorització, gestió de la deixalleria, neteja viària pública i de les platges del municipi, i serveis de gestió de les fraccions; així com la recollida i transport d’oli domèstic usat, i roba i calçat de la ciutat. Un cop aprovat aquest expedient, s’iniciarà el procés de licitació del nou contracte.

 

L’àmbit del nou contracte contempla dos lots. El primer fa referència als serveis de recollida i transport de les fraccions; resta, orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre, mobles, voluminosos i piles, poda i jardineria, neteja viària, neteja de platges, recollida selectiva de platges i gestió de la deixalleria fixa; deixalleries mòbils i minipunts nets. La durada del contracte per a aquest lot és de 12 anys.

 

El segon lot fa referència als serveis de gestió de les fraccions: oli domèstic usat i roba i calçat. La durada del contracte per a aquest lot és de 5 anys.

 

Segons l’alcalde, Pere Granados, “aquest contracte és positiu per a Salou i positiu per a la ciutadania. El més important és que incrementarem la freqüència de neteja als carrers del municipi per millorar el servei i cobrir-ne les necessitats, amb els plans específics que calguin per a cada zona. Volem donar un servei òptim a les persones, així com millorar la imatge de la ciutat. Per altra banda, també és molt important la recollida de residus. L’objectiu és incrementar-ne el percentatge per a una adaptació als requeriments normatius europeus. Per aquest motiu, implementarem nous sistemes de recollida més eficients. Com més gran sigui el reciclatge de cada fracció i menys residus s’hagin d’incinerar, més avantatges fiscals tindrà la ciutadania”.

 

El regidor de Serveis Generals, Jesús Barragán, ha assenyalat que “no volem dilatar més aquest inici d’expedient administratiu”, ja que “la nostra voluntat és iniciar la licitació com més aviat millor, per tal de tenir un millor servei de recollida i neteja viària, i complir, alhora, amb les normes que ens marca la Unió Europea i l’Agència Catalana de Residus”. El regidor també ha felicitat tots els tècnics que han treballat en aquest procés.