L’ingrés mínim vital beneficiarà 13.000 infants de les comarques tarragonines

El pressupost anual d’aquesta nova prestació pel que fa a la província de Tarragona ascendirà a més de 52 milions d’euros.

L’ingrés mínim vital implementat aquest mes de juny beneficiarà directament quasi 13.000 infants de les comarques tarragonines. Així mateix, arribarà a més de 13.300 llars el que suposarà que, en termes absoluts, podria beneficiar més de 37.000 ciutadans de la demarcació de Tarragona.

Així ho ha explicat el diputat socialista per Tarragona, Joan Ruiz, que ha detallat que el pressupost anual d’aquesta nova prestació pel que fa a la província de Tarragona ascendirà a més de 52 milions d’euros.

“D’aquesta manera, la renda mitjana garantida serà de 10.070 euros l’any per llar, mentre que l’import de la prestació serà de 4.400 euros anuals”, ha explicat el diputat del PSC.

“Vull destacar que més del 30% del total de beneficiaris seran nens i nenes menors d’edat pel que, n’estem convençuts, estem fent un pas de gegant històric pel que fa a la eradicació de la pobresa infantil del nostre país”.

Joan Ruiz ha recordat que la lluita contra la pobresa, l’exclusió i les desigualtats socials és un dels grans objectius de legislatura del Govern progressista del president Pedro Sánchez. 

“Com ha dit en múltiples ocasions el mateix president Sánchez, un país lliure no es pot permetre conviure amb nens i nenes que pateixin els efectes perniciosos de la pobresa. Aquest Govern no deixarà ningú enrere, ni permetrà que cap família quedi abandonada a la cuneta, sense tenir garantits els recursos que necessita per poder viure amb la dignitat material que es mereix.

L’ingrés mínim vital està pensat per complementar les rentes preexistents per garantir els ingressos econòmics que evitin situacions de pobresa familiar. Així, si no es disposa de més ajudes l’ingrés garantirà la totalitat de la percepció econòmica mentre que en cas de percebre ja altres prestacions es cobrirà la diferència entre el mínim garantit i el nivell de renta familiar ja existent.

El número de telèfon gratuït 900 20 22 22 ha estat habilitat per atendre les consultes o dubtes que puguin tenir els potencials beneficiaris d’aquesta nova prestació social. Amb aquesta iniciativa el Govern es proposa reduir en un 80% la pobresa extrema que hi ha al nostre país.