L’alcalde de Salou valora l’any 2020 dient que “malgrat haver hagut d’atendre l’emergència econòmica i social, s’ha avançat en projectes històrics pel municipi”

Segons l’alcalde, ‘s’ha fet una bona feina, actuant amb responsabilitat, dedicació i eficàcia, malgrat les dificultats i les incerteses’

En el plenari de valoració de l’acció de govern, l’alcalde de Salou, Pere Granados, va fer una acurada anàlisi de la situació actual de la ciutat, que afronta, amb èxit, la situació de crisi sanitària, arran la pandèmia de la COVID-19; i també va valorar els reptes socials i econòmics assolits en l’exercici 2020.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, va pronunciar un discurs remarcant l’esforç i les accions dutes a terme per l’Administració municipal alhora d’afrontar la situació de crisi sanitària generada per la COVID-19, que ha provocat una important crisi econòmica i social. En aquest sentit, va fer una interessant referència a l’ajut prestat a col·lectius i famílies més vulnerables, que, “arran de les conseqüències del coronavirus, han vist encara més incrementades les seves necessitats”. Segons ell, davant d’aquest escenari, “s’ha fet una bona feina, prestant tots aquells serveis necessaris i actuant amb responsabilitat, dedicació i eficàcia, malgrat les dificultats i les incerteses”.

El Govern municipal ha adoptat tota una bateria de mesures de caràcter fiscal i disposició de recursos per a la reactivació económica i l’atenció social, destinades, exclusivament, a fer front a la situació i a minimitzar l’impacte sobre les famílies i els sectors econòmics salouencs.

Entre aquestes accions, Granados ha destacat “l’impuls de programes i ajuts destinats a les persones, al teixit comercial, a la restauració i als serveis de proximitat; com també a campanyes de formació i de promoció; a plans de suport al sector turístic, a través del programa REPTTES; a la implantació d’un sistema de control d’aforament de les platges, que ha merescut un premi per part de la patronal de la indústria digital espanyola (AMETIC); a l’impuls d’un cos de voluntariat de col·laboració amb les entitats socials i humanitàries del municipi; i a donar suport a la comunitat educativa i als centres d’ensenyament”.

Així mateix, Pere Granados ha afirmat que malgrat haver actuat en aquest sentit davant la situación creada per la crisi sanitària, “s’han mantingut vius i actius tots aquells projectes de millora urbana i els plans estratègics que ens han de permetre desenvolupar i construir un municipi sostenible, intel·ligent i inclusiu, amb capacitat per modernitzar les seves infraestructures”.

Va esmentar que s’estan treballant i desenvolupanet importants plans estratègics com el projecte Smart Salou; el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Salou; les accions per assolir la certificació Salou Destinació Turística Intel·ligent (DTI); el Pla Estratègic de Turisme de Salou; i el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima de Salou.

Granados també s’ha referit a la consolidació de projectes ‘macro’ estratègics pel municipi, relacionats amb equipaments i infraestructures, “que aquest Govern creu que són fonamentals per modernitzar la ciutat i posar-la a punt pel seu progrés social i econòmic”, com la renovació de l’avinguda de Carles Buïgas; l’Eix Cívic; la nova estació Salou-PortAventura; el desmantellament de les vies; el complex turístic de Hard Rock; la recuperació del litoral del Cap Salou i construcció del Camí de Ronda; i la canalització i desviament del Barranc de Barenys.

L’alcalde de Salou ha conclòs el seu discurs, assegurant que “aquest proper any 2021, s’aniran materialitzant avenços importants en matèria de serveis i infraestructures que s’han assolit”. Per ell, “podem dir que s’ha dissenyat un model clar de ciutat i un projecte estratègic vàlid i solvent pel progrés de Salou, implicat en l’impuls de l’economia local i la seva reactivació, i que s’estructura amb criteris i objectius de sostenibilitat i de transformació digital”.

Finalment, l’alcalde ha garantit que les persones i els col·lectius tindran una bona qualitat de vida i “podran gaudir de la millor ciutat possible on poder desenvolupar la seva vida social, laboral i familiar”, en una ciutat “preparada i qualificada en serveis, habitable i còmoda per viure”.

Així mateix, l’alcalde i els diferents portaveus del Govern han reconegut el treball, l’esforç i dedicació de tots els treballadors i treballadores municipals, a totes les àrees i regidories, per tirar endavant la feina diària i fer front a la difícil conjuntura actual.

Per la seva banda, el portaveu del grup municipal PSC, David González, ha destacat les activitats per mantenir Salou en uns nivells alts de seguretat, pel que fa als protocols de salut pública i higiene. Així mateix, ha posat de relleu la labor de coordinació amb el Centre d’Alta Resolució (CAR) de Salou; i ha esmentat el reajustament de les partides del pressupost. A més, ha valorat l’esforç de la regidoria de Foment de l’Esport per adaptar-se a les restriccions per la COVID-19, entre altres qüestions.

Per la seva part, el portaveu de SUMEM PER SALOU, Jesús Barragán, ha assegurat que “el Govern ha hagut de fer un doble esforç; d’una banda, respondre a la crisi amb una ràpida adaptació de recursos i mitjans; i, d’altra banda, gestionar i administrar el dia a dia del municipi”; i ha destacat que “hem aconseguit avançar en grans projectes històrics per resoldre, també, problemes històrics”. Respecte a aquest any 2020, Barragán ha dit que “hem fet una aposta decidida per implantar i impulsar projectes i estratègies que ens transformaran en una destinació i un municipi on la innovació i la tecnologia aplicada als serveis i als recursos turístics ens proporcionaran una major qualitat de vida als residents i una millor experiència a els visitants”.

També els diversos portaveus dels grups municipals a l’oposició, Marçal Curto (ERC); Pere Lluís Huguet (C’s); i Mario García (PP), van reflectir les seves opinions i posicionaments.