La Pobla millora els serveis dels carrer Major

Les obres, que també afectaran al carrer Nostra Senyora de Montserrat, han començat aquest mes de novembre i tindran una durada de 5 mesos

La Pobla està d’obres. En concret, als carrers Major i Nostra Senyora de Montserrat, a través d’un  projecte de millora integral d’aquestes vies que inclou tant l’aspecte exterior com els serveis soterrats  que subministren d’aigua, llum i gas als domicilis dels carrers inclosos en aquestes obres. 

 

Els treballs, que han donat inici aquest mes de novembre, s’allargaran durant 5 mesos i suposaran una  inversió de 855.832,75 euros. L’Ajuntament sufraga íntegrament el cost de les obres, sense aplicar cap  mena de cost afegit als veïns i veïnes de la Pobla. 

 

Un cop finalitzada la intervenció, a finals del proper mes de març, els residents als carrers Major i Nostra  Senyora de Montserrat disposaran d’unes vies adaptades als nous temps. Entre les millores que permetrà  introduir aquesta actuació, en destaca la renovació, ampliació o potenciació dels serveis soterrats.  

 

En aquest àmbit està inclosa l’ampliació de la xarxa de gas canalitzat, habilitant a cada habitatge un punt de  connexió a la xarxa. A més, es renovarà completament la xarxa de clavegueram dels carrers esmentats, tot  creant dues xarxes paral·leles, una d’elles per a les aigües residuals i una altra per a les aigües pluvials. De  la mateixa manera, també serà renovada la instal·lació d’aigua potable, mitjançant la creació de noves  arquetes i punts de reg, o bé substituint i adequant els ja existents per deixar-los a nivell rasant. 

 

També es procedirà a soterrar els creuaments aeris existents en les xarxes d’energia elèctrica i de  comunicacions telefòniques. Així mateix, s’adequarà les línies elèctriques aèries fixant-les a les  façanes, mentre que també s’aprofitarà aquesta intervenció de millora per construir una xarxa  soterrada, en mode de reserva, per a serveis futurs que puguin requerir d’aquesta instal·lació prèvia. 

 

Pel que fa als treballs de superfície o que seran visibles un cop completada aquesta intervenció de  millora, l’Ajuntament ha previst la substitució de l’enllumenat públic actual per un altre dotat de punts de  llum de tipus led, fixats a la façana. Aquest nou sistema inclourà, a més, un controlador per atenuar la  il·luminació al 70% entre la mitjanit i les 6 h de la matinada. 

 

Encara dins l’àmbit de les millores exteriors i pel que fa al paviment, està prevista la supressió de les  voreres a diferent nivell de la calçada, per la qual cosa es crearà un paviment a un sol nivell, que  diferenciarà la vorera de la calçada mitjançant el tipus de material a utilitzar. 

Un cop finalitzada aquesta fase, els treballs es veuran completats amb el pintat de la senyalització  horitzontal dels carrers afectats, així com a la renovació de la senyalització vertical. Aquesta serà  minimitzada i limitada pràcticament a la senyalització de zones d’aparcament i de prohibició d’aparcament en els guals, per reduir l’impacte visual als carrers. 

 

Per acabar, està prevista la renovació, reposició, adequació o reparació del mobiliari urbà, pel que fa a  papereres i jardineres, que acabaran de configurar el nou aspecte d’una de les vies principals de la  Pobla de Mafumet, atès que el carrer Major acull l’entrada principal de la Casa de la Vila, així com  també connecta directament amb la plaça de la Pau, on s’ubica l’església parroquial de Sant Joan  Baptista. 

 

A la pràctica, aquesta intervenció suposa donar continuïtat als treballs de millora del nucli antic  realitzats en els anys previs, i que ara tenen translació també als carrers Major i Nostra Senyora de  Montserrat. En paraules de l’alcalde pobletà, Joan Maria Sardà, “aquesta actuació suposa una millora  evident en la vida quotidiana dels nostres habitants, ja que millorem els serveis soterrats i de superfície  de dos dels carrers més importants del municipi i, a més, suposa també una considerable inversió en  temps de dificultat general que, a la pràctica, generen una injecció econòmica al territori”.