Es posa en marxa la web de l’observatori social d’inclusió i acció comunitària

Aquest espai web pretén ser un instrument per produir i transferir informació i coneixement en matèria d’inclusió i cohesió social i alhora ser una eina pel territori

Ja està en marxa la nova web de l’Observatori Social d’Inclusió i Acció Comunitària de Tarragona, una nova acció del treball que s’està realitzant amb motiu del Pla Local d’Acció comunitària Inclusiva de Tarragona. Segons defineix la consellera i Presidenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST), Carla Aguilar-Cunill “aquest pla busca definir estratègies i polítiques d’inclusió social i de lluita contra la pobresa i l’exclusió social, tot incorporant la perspectiva comunitària” i apunta “la nova web és la visibilització d’aquest treball dut a terme i del que està en marxa”.

Aquest espai web pretén ser un instrument per produir i transferir informació i coneixement en matèria d’inclusió i cohesió social i alhora ser una eina pel territori. La nova web compta amb espais més definits, és més dinàmica i també hi un lloc per a la participació, tant de professionals com de la ciutadania en general.

En la web també s’hi poden consultar informes i estudis de la ciutat de Tarragona, amb un mapa interactiu on s’hi recull l’oferta de recursos que promouen la inclusió i cohesió de la ciutat. Així mateix, s’anuncien els recursos didàctics, informatius i divulgatius de que disposa el departament.

L’enllaç es el següent: https://observatorisocial.tarragona.cat