Els peixos del riu Francolí continuen morint

Riu Francolí, Tarragona. Imatge pròpia

No ha passat ni un mes des que es va produir la primera mortaldat de fauna al tram urbà del riu Francolí, al seu pas per la ciutat de Tarragona. Després d’aquell succés, l’Ajuntament de Tarragona va realitzar un rescat de fauna al riu Francolí a principis de juny, un acte pal·liatiu per intentar evitar una mortaldat.

Tot i els esforços duts a terme per l’Ajuntament, Ecologistes en Acció de Tarragona, considera que les mesures institucionals “no han servit per molta cosa”

Segons l’organització ecologista, ahir “tornàvem a patir una mortaldat de centenars de peixos al riu Francolí a l’alçada de l’assut de Sant Salvador”. Encara queden gran quantitat de peixos atrapats en aquella zona, sobretot gran quantitat d’anguiles unes espècies protegides que, com reivindiquen els ecologistes, “haurien de gaudir d’un pla de gestió per assegurar la seva supervivència”.

L’associació ha proporcionat els següents enllaços de les imatges dels fets detectats al riu:
https://twitter.com/EeacGete/status/1405106216582402050
https://twitter.com/JoanRamonTwitt/status/1404920156300656640