El Port Tarragona licita la reparació del pont mòbil

Es tracta d’unes intervencions en el tauler superior metàl·lic on s’hi assenta l’asfalt

El Port Tarragona ha tret a licitació la reparació del tauler superior metàl·lic del pont mòbil.
Es tracta de la part on s’hi asseu l’última capa d’asfalt que ha quedat malmesa pel pas del
temps i el gran volum de trànsit que viu diàriament. Les obres compten amb un pressupost
de 174.823€ i una durada estimada de tres mesos.

El pont mòbil és una de les infraestructures portuàries més emblemàtiques del Port
Tarragona. Es va posar en servei el novembre del 1999 i va servir per connectar la part dels
molls de Ribera i els adossats al dic de Llevant desviant el pas de vehicles pesants per
l’interior de la ciutat.

Millora contínua de les infraestructures

Dins de la política de millora contínua i de manteniment dels espais portuaris, el Port treballa per augmentar la durabilitat de les infraestructures que formen part de tot el recinte portuari.

El pont mòbil del Port de Tarragona està format per dues fulles que basculen al voltant
d’unes ròtules situades a les piles, deixant entre aquestes un canal de navegació d’uns 70
metres d’ample. La distància entre ròtules és de 80 metres, fet que suposa 40 metres de
mènsula a cada fulla que s’obre i tanca diàriament. Les piles sobre les quals recolza el
tauler són de formigó blanc i tenen una alçada d’uns 10 metres sobre el nivell del mar.

El Port de Tarragona va realitzar recentment una inspecció en profunditat de l’estat de les
soldadures i elements estructurals metàl·lics del pont mòbil, com a resultat d’aquesta
inspecció es van detectar una sèrie de desgast en la part més superficial del tauler metàl·lic
de cada fulla que seran objecte de la reparació.

La reparació no tancarà el pont mòbil

Per emprendre la reparació cal procedir a aixecar el paviment del tauler a les zones que
necessiten una intervenció. Per això es retiraran quatre franges d’1,20 m d’amplada i 91
metres de longitud (dues franges per carril de circulació) coincidents amb les roderes de
pas, de manera que inicialment es faran els treballs de reparació en un sentit de circulació
i posteriorment en el sentit oposat.

L’equip d’infraestructures i conservació del Port de Tarragona ha detectat que els
desperfectes que ara es procedirà a reparar han estat provocats per la fatiga de les
vibracions del trànsit diari durant els anys de servei. En un càlcul realitzat per l’Autoritat
Portuària s’ha observat que circulen més de 2.200 vehicles diaris pel pont mòbil, dels quals
prop de 460 són vehicles pesants, amb puntes diàries de fins a 1000 vehicles pesants.

Amb el gran trànsit que suporta aquesta infraestructura ha fet que la part metàl·lica que es
troba sota el paviment pateixi el desgast i la fatiga de més de 20 anys de funcionament. Ara es procedirà a reparar per evitar la propagació dels danys i evitar així reparacions futures més costoses.

Un pla de treball en caps de setmana

L’Autoritat Portuària de Tarragona ha dissenyat un pla per poder seguir utilitzant la
infraestructura mentre es realitzen les tasques de conservació, que està previst durin 3
mesos dividits en 9 caps de setmana.

Les tasques es durant a terme els dies festius quan la circulació de vehicles disminueix
dràsticament. Així doncs, atesa la importància en la circulació i l’operativa del Port de
Tarragona, s’ha establert que els treballs de reparació s’hauran de fer en els caps de
setmana per evitar afectacions al normal funcionament del Port.

Un altre aspecte operatiu a tenir en compte és que el pont mòbil s’obre a petició de les
embarcacions de la Marina Port Tarraco o del moll de Pescadors. D’aquesta manera
s’establirà un protocol pel qual davant una petició d’obertura del pont hi haurà un temps per desallotjar la zona de treballs i poder obrir el pont.

Per a l’execució dels treballs s’estableix la metodologia següent dels caps de setmana de
treball:

• Divendres a partir de les 18h: demolició/fresat del paviment existent d’una franja.
• Dissabte: reparació de les fissures de la franja.
• Diumenge: aplicació de la emprimació del nou paviment. (Vial operatiu pel pas de
vehicles abans de les 6h del matí)
• Següent cap de setmana: aplicació del nou paviment.
Durant aquesta franja operativa de reparació es podrà donar pas alternatiu per un carril.