El Port desmantella una fàbrica de ciment d’acord amb el seu Pla de sostenibilitat

El desmuntatge de la planta elimina l’emissió de fins a 7.300 tones anuals de CO2

Les instal·lacions de la fàbrica de ciment situada dins de les instal·lacions portuàries el Port de Tarragona, en el dic de Llevant, es desmantellaran per donar pas a una  nova activitat relacionada amb l’emmagatzematge de cereals a granel i una nova  nau destinada a project cargo. El Consell Administratiu del Port de Tarragona ha  autoritzat la compravenda de la concessió entre dues companyies privades amb  l’obligatorietat de desmuntar la cimentera sense cap cost per a l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT). 

L’assoliment d’aquest acord i les conseqüències positives en matèria de protecció  de l’entorn natural ha estat anunciat pel president de Port de Tarragona, Josep  Maria Cruset, en roda de premsa al passeig del KM0 del dic de Llevant, a tocar de les instal·lacions en procés de desmuntatge. 

Cruset ha explicat que el Port dona així compliment a l’eix 2 del seu Pla de  sostenibilitat que preveu que “el creixement del Port de Tarragona passa per la  transició energètica, la digitalització dels processos i l’impuls d’infraestructures que  afavoreixin la millora de l’eficiència, la competitivitat i la connectivitat entre les  persones” i que pretén assolir l’eliminació del 99% de la petjada del CO2 l’any 2030. 

La fàbrica construïda l’any 2008 va suposar en el seu dia una inversió privada de  10 milions d’euros i estava destinada a subministrar ciment al mercat espanyol i a  diversos països de la Mediterrània, però fins ara no ha entrat mai en servei. L’empresa va haver d’anul·lar l’entrada en funcionament de la planta per la caiguda  de consum a causa de la crisi econòmica i financera de l’any 2008 i, des de llavors,  aquest equipament industrial ha romàs inoperatiu a l’espera de millors perspectives  econòmiques, atès que la concessió no finalitzava fins a l’any 2028 amb possibilitats  d’ampliació fins al 2040. 

 

Avantatges mediambientals 

La possibilitat que la fàbrica de ciment es posés en marxa xocava amb l’aposta per  l’economia sostenible del Port de Tarragona i suposava una important amenaça per  al compromís mediambiental del Port, ja que es calcula que aquesta instal·lació a  ple rendiment podria haver emès fins a 7.287,84 tones de CO2 per any, essencialment per l’alt consum d’energia elèctrica.

Però, el seu desmantellament evita aquesta possibilitat i presenta altres avantatges  mediambientals. La desaparició de la cimentera representa l’eliminació d’emissions  de partícules a l’atmosfera PM10 i PM2,5. També elimina el risc d’emissió de gasos  de combustió derivats del transport per via terrestre [comportaria un volum  addicional de 35.200 camions anuals, tenint en compte un tràfic mínim 880.000  tones any, carregades en uns camions tipus de 25 tones]. La seva posada en servei  representaria un creixement important de trànsit rodat en el Port i en el seu entorn,  si tenim en compte que l’any 2019 es va registrar l’entrada de 90.000 camions en  el Port. 

 

Un altre avantatge és l’eliminació del que seria una font de contaminació acústica  de fins a 60-70 dB, de producció de residus i d’abocaments d’aigües residuals. 

 

Canvi al skyline de la ciutat 

El president del Port ha destacat que “el desmuntatge de la infraestructura industrial  tindrà un impacte positiu addicional: la reducció de l’impacte paisatgístic, tant des  del mar com des d’una part important de la ciutat”. De fet, això és així degut a les  importants dimensions de la fàbrica de ciment, un fet que implicava que es fes  visible des de múltiples indrets de la ciutat, de la costa i mar endins.  

 

Millora de la competitivitat del Port 

L’empresa terminalista que ha adquirit la concessió de 34.070 m2, Ership,  realitzarà una inversió de 2,45 milions d’euros. Dedicarà prop d’un milió a la millora  de la nau existent d’11.567 m2 i, un milió i mig a la construcció d’una nova nau de  7.452 m2, per millorar la seva capacitat d’emmagatzematge de cereals a granel,  contribuint d’aquesta manera a la millora de la competitivitat del Port de Tarragona  en aquest segment de productes. Addicionalment aquesta concessió permetrà una  major diversificació de productes dintre dels categoritzats com a cereals. 

Les obres implicaran que es pugui incrementar el tràfic de cereals en  aproximadament 200.000 tones anuals, la qual cosa contribuirà a augmentar el  tràfic de vaixells i de productes agroalimentaris en els propers anys. D’aquest volum  de tràfic, se n’assolirà una part a curt termini mitjançant la remodelació de la nau  ja existent, i una addicional amb la construcció de la nova. 

Un altre tràfic que surt reforçat d’aquesta nova situació és el de project cargo. El  nou terminalista renuncia a uns 6.000 m2 de superfície no construïda que permetrà  que l’empresa Schwartz Haumont Puerto, situada a la vora, pugui optar a ampliar la seva activitat empresarial de fabricació i muntatge de grans estructures  industrials, en el qual el Port de Tarragona està molt ben posicionat a la  Mediterrània. 

 

Acord del Consell d’Administració

El passat dia 29 de juliol el Consell d’Administració de l’APT va adoptar la decisió  per autoritzar la transmissió de la titularitat de la concessió de Lafargeholcim España, SAU a favor d’Ership, SAU. L’empresa Lafarge va ser llicenciada per a la  construcció d’aquestes instal·lacions industrials el desembre de 2003. La firma  preveia la seva posada marxa de la fàbrica a finals de 2008. L’empresa informava  el setembre d’aquell any que ja havia finalitzat les obres de la sitja de ciment i estava  acabant la instal·lació de les estructures d’aigua, telecomunicacions i edificació  auxiliar d’aquest molí de clínquer [una roca sintètica de 3 a 25 mm de diàmetre, a  partir de la qual s’obté el ciment]. 

Finalment, aquestes instal·lacions mai no van entrar en funcionament, tot i que en  qualsevol moment abans d’aquest acord es podien posar en servei.  

 

Un acord molt transcendent 

El president del Port de Tarragona ha conclòs la roda de premsa, ratificant que  aquest és un acord molt transcendent: “un acord que acredita el compromís de  l’Autoritat Portuària de Tarragona amb el desenvolupament sostenible i que ratifica  el posicionament ferm d’aquesta institució en fer compatible l’activitat econòmica  amb el respecte als ciutadans i l’entorn natural.” 

Finalment ha afegit que “avui, queda més que ratificat que el Pla de sostenibilitat  que vam presentar fa poques setmanes, és un instrument potent amb la ferma  voluntat de portar-se a terme.”