El moll de Balears del Port Tarragona tanca el dic nord

Aquesta segona connexió dona un aspecte molt identificable del nou moll de Balears

La segona connexió realitzada entre el dic de Llevant i els caixons del moll de Balears del  Port Tarragona ja dona un aspecte molt identificable del nou moll de Balears. Aquest avanç,  a l’espera de l’inici del dragatge, permet la connexió per mitjans terrestre per ambdós  costats del futur moll.  

Aquest segon i definitiu accés terrestre fins als caixons permet omplir els 11 fonaments de  formigó amb el material transportat pels camions per ambdós costats agilitzant encara més  aquesta tasca. Al mateix moment que es segueix amb la construcció del trasdós amb  pedraplè a la part posterior. De manera paral·lela la draga Ardenza realitza treballs auxiliars  omplint des del mar els 11 caixons instal·lats. Aquest procés acaba de donar el pes i la  consistència necessària als caixons, els fonaments del moll, per a les futures intervencions  que s’hi faran. 

Per la següent fase, on s’omplirà l’interior del futur moll amb material dragat de la zona entre  els molls de Cantàbria i Andalusia, la qual cosa permetrà mantenir uns grans calats en  ambdues infraestructures. 

Paral·lelament, també s’han instal·lat els tubs per permetre la sortida de l’aigua i la fauna  que es troba a l’interior. D’aquesta manera s’evitarà que els peixos que ara es troben dins  del recinte format pels caixons, els dos dics d’escullera i el dic de Llevant quedi atrapada. Cal tenir en compte que a mesura es vagi omplint l’interior del moll del material dragat el  nivell de l’aigua pujarà i els tubs quedaran completament coberts convertint-se en un canal  natural.  

Balears, un moll sostenible 

El Port de Tarragona està estudiant l’ús de les connexions elèctriques per abastir d’energia  als diferents equipaments auxiliars mentre estiguin atracats al moll de Balears i així poder  evitar l’ús dels motors de combustió interna, reduint la contaminació i estalviant combustible  mentre es troben a les instal·lacions portuàries tarragonines. Es tracta d’una infraestructura  adaptada als nous reptes de futur que es planteja el Port de Tarragona, convertint així el  moll de Balears en un moll sostenible. 

Aquesta nou moll augmentarà la capacitat per a rebre més visitants i en millors condicions,  amb una línia d’atracada total de 700 metres, ja que, en 240 d’aquests 460 metres de  llargada, es podrà atracar en ambdós costats i s’afegeix la zona del dic de Llevant. Amb tot s’ha arribat a doblar el nombre de creuers que podran atracar simultàniament i, també,  acollir els creuers més grans del món. 

A més, el Port de Tarragona ha dissenyat aquest moll com un moll multipropòsit, d’aquesta  manera podrà rebre diferents tipus de tràfics portuaris ara i en el futur. Actualment, la  prioritat es destinar-lo a l’activitat creuerística i s’espera que entri en funcionament a mitjans  de l’any vinent. La nova infraestructura tindrà una vida operativa molt llarga i el seu disseny  -arribat el cas- permetrà reconvertir el seu funcionament cap a serveis per a sòlids a granel  i altres tipus de mercaderies.