Destrueix diversos nius d’oreneta a Creixell

Les orenetes, avions i falciots són ocells insectívors que es troben dins del llistat d'espècies silvestres en règim de protecció especial

Especialistes en protecció de la naturalesa de la Guàrdia Civil de Tarragona han procedit a prendre declaració en qualitat d’investigat a un ciutadà com a autor d’un delicte relacionat amb la protecció de la fauna silvestre, en la localitat de Creixell.

Ha estat crucial la col·laboració ciutadana. A l’investigat se li imputa la destrucció de diversos nius d’oreneta d’una façana. Ja s’han instruït les diligències policials pertinents; així mateix, s’ha procedit a l’obertura d’un expedient en via administrativa, per a la seva remissió al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Les orenetes, avions i falciots són ocells insectívors que es troben dins del llistat d’espècies silvestres en règim de protecció especial i inclosos en les espècies protegides pel Decret legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals. Són ocells migradors que solen començar a niar al nostre país a mitjan mes de març, utilitzant per a això els mateixos nius emprats en anys anteriors.

La destrucció dels seus nius constitueix una acció que dificulta o impedeix greument la reproducció de les mateixes en alterar el seu hàbitat. Aquest perjudici a l’ecosistema està castigat per la legislació penal i administrativa.

Per a la realització de qualsevol mena d’intervenció en les zones de anidament d’aquests ocells, és necessari comptar amb una autorització prèvia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que valorarà la pertinència de qualsevol actuació sobre aquest tema, i en aquest cas s’efectuaria per personal qualificat.

La col·laboració ciutadana en casos anàlegs resulta essencial, per la qual cosa en cas de detectar actes similars als descrits poden posar-se en contacte amb la Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona.