Comença la temporada de bany a les platges de Torredembarra

  Ho aconsegueix amb els màxims segells de qualitat

  L’Ajuntament de Torredembarra ha presentat aquest matí la temporada de bany de les platges, al mateix temps que s’han hissat les banderes que certifiquen la qualitat ambiental de les mateixes: Bandera Blava, Ecoplayas, ISO 14001 i EMAS.
  L’alcalde i responsable de l’àrea de Sostenibilitat, Eduard Rovira, ha ressaltat que d’obtenció un any més de les banderes demostra que s’està duent a terme una gestió acurada de les platges per mantenir la seva qualitat. Pel que fa als serveis que s’hi ofereixen, ha comentat que s’optimitzen els recursos per donar resposta a la necessitat dels usuaris segons el desenvolupament de la temporada (baixa, mitja i alta).
  Temporada de bany
  Temporada baixa: Del 3 al 23 de juny i del 12 al 30 de setembre
  Es donarà servei de prevenció d’accidents, vigilància salvament i socorrisme a les platges més urbanes de la Paella i Barri Marítim, amb els equipaments de cadires de vigilància i de caseta de salvament  a la platja del Barri Marítim.
  L’horari del servei serà de 10.30 h a 19 h.
  Personal de salvament i socorrisme: 4
  Temporada mitja:  Del 24 de juny al 14 de juliol i del 28 d’agost a l’11 de setembre
  Es donarà servei de prevenció d’accidents, vigilància salvament i socorrisme a les platges de la Paella, Barri Marítim i els Muntanyans amb els equipaments de cadires i torres de vigilància, i caseta de salvament en aquestes platges.
  L’horari del servei de serà 10.30 h a 19 h.
  Personal de salvament i socorrisme: 11
   
  Temporada alta : Del 15 de juliol al 27 d’agost
  Es donarà servei de prevenció d’accidents, vigilància salvament i socorrisme a les platges de la Paella, Barri Marítim, els Muntanyans i Canyadell amb els equipaments de cadires i torres de vigilància, i caseta de salvament a totes les platges.
  L’horari del servei de serà 10.30 h a 19 h.
  Personal de salvament i socorrisme: 17
  Animals domèstics a les platges: L’Ordenança de civisme i convivència ciutadana a Torredembarra fixa l’accés dels animals domèstics únicament a les platges del Canyadell, Paella i Barri Marítim, amb caràcter general i sense limitacions d’horaris, llevat del període determinat com a temporada de bany. Amb excepció de permetre l’accés a les platges als gossos d’assistència sense cap mena de limitació.
   
  • Certificacions de qualitat ambiental
  ISO 14001:2005 i Reglament EMAS: 
  La norma UNE- EN-ISO 14001:2004 és una norma internacionalment acceptada que expressa com establir un sistema de gestió ambiental (SGA) efectiu. La norma està dissenyada per aconseguir un equilibri entre el manteniment de la rendibilitat i la reducció dels impactes en l’ambient. El reglament EMAS és una normativa voluntària que reconeix aquelles organitzacions que han assolit el compromís de millora contínua del SGA, verificant mitjançant auditories independents i, a més, fets públics els resultats a través de la declaració ambiental.
  Les platges de la Paella, Barri Marítim, Muntanyans i el Canyadell estan certificades d’acord amb la Norma UNE-EN-ISO 14001:2004 i el Reglament EMAS.
   
  Bandera Ecoplayas:
  És un guardó a nivell de l’Estat espanyol que reconeix, a través d’un estricte sistema d’informació i avaluació, a aquells municipis i entitats supramunicipals que es distingeixen per la qualitat de les seves platges des del punt de vista ambiental, turístic i de sostenibilitat, amb l’objectiu de difondre els seus esforços, innovacions i èxits. Es tracta de promoure l’excel·lència en el disseny, l’equipament i el manteniment del gran actiu que constitueixen les platges, així com el seu desenvolupament turístic. Les platges de la Paella i Barri Marítim estan guardonades amb aquest distintiu.
  Bandera Blava:
  Bandera Blava és un guardó i un sistema de certificació de la qualitat ambiental creat i gestionat per la Fundació per a l’Educació Ambiental constituïda per gairebé 74 organitzacions no governamentals (ONG), una per cada estat participant. ADEAC és el membre responsable per a l’estat espanyol. Cada any ADEAC atorga la Bandera Blava a platges, ports i embarcacions, que compleixen els criteris revisats periòdicament, consensuats i cada vegada més exigents de legalitat, sanitat, neteja, seguretat, informació i gestió ambiental. En els darrers anys, també, es fa una distinció Bandera Blava pels Centres d’Educació Ambiental i per als Senders Blaus. Les platges de la Paella, Barri Marítim i els Muntanyans estan guardonades amb aquesta certificació.