Dos drons per reforçar la seguretat integral del Port de Tarragona

Amb un pressupost de 30.000 euros els aparells serviran per augmentar la vigilància, la seguretat, la prevenció, la lluita contra la contaminació i el control d’emergències

El Port de Tarragona té previst licitar l’adquisició de dos drons per un import aproximat de 30.000 euros per tal d’incloure’ls dins de la gestió d’emergències dins del recinte portuari. El Port porta treballant des de fa 6 mesos per implementar vols de drons com a eina per a la millora de la seguretat.

L’objectiu principal és el reforç de la seguretat integral portuària per tal de millorar les actuacions preventives de seguretat i la gestió i presa de decisions en situacions d’emergències o episodis de contaminació ambiental o de làmina d’aigua de l’espai de domini públic portuari.

Aquest projecte s’ha desenvolupat amb la col·laboració de SENASA (Serveis i Estudis per a la navegació aèria i la Seguretat Aeronàutica), la societat mercantil estatal competent en quest tipus de projectes.

Fases del projecte

La implementació de vols de dron propis es dividirà en tres fases. Els responsables de seguretat del Port expliquen la primera fase consistirà en una zonificació de l’espai de domini públic per tal de definir àrees de risc i establir els requisits mínims de seguretat associats als vols dels drons i, a la vegada, establir els procediments administratius per a les autoritzacions de vols de tercers al recinte portuari. [Respecte a aquesta autorització el Port té publicada la informació necessària per sol·licitar la sol·licitud seguint aquest enllaç: https://www.porttarragona.cat/ca/port/seguretat-integral/seguretat-industrial-i- autoproteccio]

La segona fase consistirà en la definició dels diferents usos que, dins del marc regulador existent actualment, conformen les diferents activitats portades a terme pel Port Tarragona. Com a resultat el Port ha establert com a prioritaris per a la utilització de drons aquests tres funcions per a aquest tipus d’aparells voladors: a) Vigilància, seguretat i policia de les zones comunes incloent vigilància perimetral; b) Prevenció i lluita contra la contaminació marítima; i c) Serveis de prevenció i control d’emergències.

Operador de vols no tripulats

Actualment, es treballa en la tercera i darrera fase. L’elaboració dels manuals de seguretat operacional, estudis de seguretat aeronàutica i formació del personal operador propi, que permetran al Port ser operador de vols no tripulats. Aquesta darrera fase es preveu estigui acabada a finals de l’exercici 2022 i, la formació del personal propi del Port s’afegirà a la formació durant els primers mesos de 2023.

Tot plegat i, una vegada finalitzat tot el projecte, el Port Tarragona comptarà amb un equipament tecnològic de darrera generació i personal propi altament especialitzat i format per prestar serveis de suport en els usos relacionats amb la seguretat.