10 joves extutelats comencen a treballar en centres cívics de Tarragona

Un pla d'ocupació finançat pel SOC i l'Ajuntament els garanteix un any de feina amb el SMI

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts
Pla obert dels nous treballadors dels centres cívics de Tarragona, amb el conseller d'Ocupació Manel Castaño i la consellera de Nova Ciutadania i Centres Cívics, Paula Varas. Foto: ACN

Aquest 2022 ha començat el Projecte Treball i Formació Línia Joves Tutelats i Ex-tutelats (TIF Joves). Es tracta d’una iniciativa que consisteix en la contractació durant un període de 12 mesos de 10 persones joves d’entre 18 i 21 anys d’edat, que estan o han estat tutelades per la Generalitat de Catalunya. El conseller d’Ocupació Manel Castaño ha explicat que “es tracta d’un projecte interdepartamental de l’Ajuntament de Tarragona, elaborat des de Tarragona Impulsa amb la col·laboració de l’Àrea de serveis a la Ciutadania, tant des de l’Institut Municipal de Serveis Socials com de la Xarxa de Centres Cívics”.

Els joves treballaran com a auxiliars de consergeria als diferents Centres Cívics de la ciutat. A més, també rebran un seguiment tutorial i 135 hores de formació en llengua catalana. El conseller Castaño també ha destacat que “el canvi legislatiu del Reglament d’Estrangeria, que des de Tarragona havíem reclamat en nombroses ocasions, ha facilitat la incorporació de joves que no tenien permís de feina i que amb aquest canvi han pogut obtenir-lo. D’aquesta manera es contribueix a facilitar la transició d’aquestes persones joves cap al mercat de treball i la seva plena incorporació a la societat amb plenitud de drets i obligacions”. En aquest sentit, l’Ajuntament de Tarragona, amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya i de la Subdelegació del Govern i el Programa d’Acompanyament Jurídic i Socioeducatiu a Joves Migrants de Creu Roja, ha tramitat l’obtenció de permisos de treball per a aquelles persones ex-tutelades que, tot i residir legalment a Espanya, no disposaven d’autorització per treballar.  

Objectius del programa 

Aquest nou programa té com a objectius: millorar la situació administrativa de les persones participants i contribuir a la millora de la seva ocupabilitat, mitjançant la formació transversal i l’assumpció de funcions i tasques professionals diverses. A més també es busca incentivar el desenvolupament d’itineraris professionalitzadors, per part de totes o algunes de les 10 persones joves participants, així com promoure –mitjançant l’acció tutorial, les tasques d’intermediació laboral i el suport a la recerca de feina– la inserció laboral de les persones joves al mercat laboral ordinari un cop finalitzades les contractacions. Finalment es fomentarà el coneixement dels serveis públics i la presa de consciència a l’entorn dels seus propis drets i els de la població en general.  

Selecció de persones joves participants 

Aquest projecte s’adreça a persones joves entre 18 i 21 anys que tinguin reconeguda la condició de tutelats o ex-tutelats per la Generalitat de Catalunya i compleixin amb el requisit d’estar inscrits a les Oficines de Treball com a DONO. La selecció de les persones participants s’ha portat a terme en col·laboració amb l’Institut Municipals de Serveis Socials, tenint sempre presents les pertinents derivacions de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya. 

S’ha contemplat una selecció de dues fases, una primera dedicada a la recepció de candidatures i una segona a la selecció del grup final de 10 persones joves participants.  

Seguiment al lloc de treball 

Les funcions i tasques d’aquests 10 joves són determinades en funció de les necessitats funcionals de cadascun dels Centres Cívics on les persones joves estiguin ubicades, així com les necessitats específiques de cada persona jove des del punt de vista de l’assoliment de competències professionals. Algunes de les tasques que duen a terme els joves són l’atenció i informació, el control de la instal·lació i la supervisió i reposició de materials, entre d’altres. 

La consellera de Nova Ciutadania i Centres Cívics de l’Ajuntament de Tarragona, Paula Varas, ha destacat que “aquest és un clar exemple d’inclusió i cohesió social a nivell local on els beneficiaris no només són els joves participants sinó tota la ciutadania, en el moment en què els incorporem en el desenvolupament comunitari – i ha conclòs – no hi ha millor eina pera la inclusió que la laboral”.  

El projecte està finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tant pel que fa als costos laborals derivats de la contractació de les persones joves com pel que respecta a les actuacions de suport a la millora de l’ocupabilitat (seguiment tutorial i formació).