Vilafranca forma part de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública

La presidència de l’AMEP en aquesta primera etapa correspon a l’Ajuntament de Terrassa.

Impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica; desenvolupar accions per promoure una transició energètica cap a un model energètic que sigui just, democràtic i sostenible, així com també assessorar els municipis que tinguin aquests mateixos interessos. Aquests són els principals objectius de la nova Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP).

Els representants de 74 municipis i 4 entitats van participar en l’acte de constitució celebrat ahir dimarts a través d’una plataforma virtual. L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès forma part de l’associació i en l’acte de constitució hi va participar la regidora de Medi Ambient, Lourdes Sànchez. En el transcurs de l’acte s’ha constituït l’Associació, s’han aprovat els Estatuts, s’han designat els municipis i entitats que ocuparan els càrrecs i els vocals que també formen part la Comissió Executiva. També s’ha acordat iniciar els tràmits necessaris per inscriure l’AMEP al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

Finalitzat aquest primer acte de constitució, es va constituir l’Assemblea General i es van aprovar el Pla d’actuació, el pressupost i les quotes ordinàries per l’any 2021, i l’adhesió de la Xarxa de Pobles i Ciutats per a la sostenibilitat com a membre col·laborador de l’AMEP.

La presidència de l’AMEP en aquesta primera etapa correspon a l’Ajuntament de Terrassa.

Finalitats de l’AMEP

La regidora de Medi Ambient, Lourdes Sànchez, ha explicat algunes de les finalitats de l’AMEP com són “difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica i donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta fita, a més de desenvolupar accions per impulsar una transició cap a un model energètic just, democràtic i sostenible”.

Entre les línies estratègiques definides en el pla d’actuació de l’associació, explicava Sànchez, hi ha la difusió de l’AMEP entre la ciutadania, els agents socials econòmics i les administracions per “generar un debat públic sobre la transició energètica i, en particular, sobre la regulació, la titularitat i la gestió de la xarxa de distribució de l’electricitat”.