Calafell “repesca” més d’un milió d’euros sobrants d’obres realitzades

Es destinaran al finançament d’altres obres i a atendre despeses diverses

L’Ajuntament de Calafell ha aprovat una modificació pressupostària que “repesca” més d’un milió d’euros sobrants d’obres realitzades i d’altres partides que no s’acabaran de gastar enguany. Es tracta, exactament, de 1.087.377,79 euros, que es destinaran a finançar altres obres i a atendre despeses diverses.

Del total “repescat”, 818.312,59 euros es dedicaran a noves inversions o a completar el finançament d’algunes que ja estan en marxa. 196.415,12 euros aniran al capítol 2 del pressupost (compra de béns i serveis). 67.650,08 euros, al capítol 1 (personal). Finalment, 5.000 euros s’incorporan al capítol 4 (despeses de funcionament).

El gruix d’aquesta aportació (674.116,49 euros) nodrirà el pressupost de la reforma del pavelló poliesportiu Joan Ortoll i del teatre-auditori Joan Colet, dividits en diferents conceptes: adequació del pavelló, maquinària per al teatre i direcció de les obres. A l’àmbit de l’ensenyament i la cultura hi aniran 99.603,90 euros, amb millores, reparacions i manteniment a les escoles. 53.298,79 euros seran per a despeses de l’àmbit esportiu. A la neteja de torrents i passos soterrats s’hi afegiran 15.000 euros. I a la remodelació d’espais de les dependències municipals de la Platja, 18.089,50 euros.

Hi ha dos projectes més que rebran finançament d’aquests diners “respescats”. Un és permetre la incorporació temporal a l’Ajuntament de tècnics júnior, és a dir titulats joves que puguin fer-hi una estada laboral en tasques de gestió. Serà una forma d’ampliar els mitjans per a la gestió, a la vegada que la possibilitat d’adquirir experiència i formació per als nous professionals. L’altre consistirà en un estudi per a buscar possible finançament europeu per a projectes a fer a Calafell.