Calafell aprova 46.000 euros de diferents ajuts socials

Aquests ajuts rebaixen el cost de certs serveis a famílies en dificultats econòmiques o que tenen membres amb discapacitats

L’Ajuntament de Calafell ha aprovat un paquet d’ajuts socials, que rebaixen el cost de certs serveis a famílies en dificultats econòmiques o que tenen membres amb discapacitats. Aquests ajuts pugen un total de prop de 46.000 euros.

Algunes d’aquestes mesures s’apliquen per primer cop, com a conseqüència dels acords que van permetre aprovar les ordenances fiscals per a l’any passat. En concret, són 15.000 euros de subvencions a l’IBI i de gairebé 12.000 euros, al transport escolar.

S’ha aplicat un escalat que ha tingut en compte els ingressos i el nombre de membres de la unitat familiar, tot aplicant com a referència l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. Aquest índex resulta més “generós” i permet arribar a més ciutadans en situació difícil que altres referències usades habitualment. “I és que la crisi ha arribat fins a persones i famílies que abans no hauríem considerat que estiguessin en dificultats, però ara sí”, explica l’alcalde, Ramon Ferré.

Els imports subvencionables també són més alts, fins al punt que els ajuts a l’IBI poden arribar al 48% de la quota i els ajuts al transport escolar, de fins al 80%.

És més, en el cas de l’IBI s’han previst situacions que abans no es tenien en compte. Per exemple, el cas de llogaters als quals el propietari els repercuteix l’IBI o contribuents que són usufructuaris de l’habitatge per les seves circumstàncies personals o familiars. Sempre que es tracti de l’habitatge habitual. “Hi ha moltes circumstàncies en què es fan evident les dificultats que la crisi ha provocat”, afegeix Ferré.

D’altra banda, l’Ajuntament ha aprovat un conveni amb el consell comarcal del Baix Penedès per sufragar part del cost del transport adaptat que usen diferents persones del municipi. Segons aquest conveni, Calafell aporta 19.000 euros anuals al finançament d’aquest servei. A més, l’Ajuntament cobrirà el cost que no quedarà cobert amb subvencions directes a les persones usuàries, per tal que el tinguin gratuït, tal com s’hi va comprometre.